110
68
111
109
107
74

Czy mogę dostać częściowy zwrot za zainstalowanie solarów do ogrzewania i cieplej wody?

Czy mogę dostać częściowy zwrot za zainstalowanie solarów do ogrzewania i cieplej wody?

Projekty realizowane na potrzeby własne, jak np. montaż solarów we własnym domu, nie podlegają dofinansowaniu w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013.
O dofinansowanie mogą starać się projekty realizowane m.in. przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y.

W ramach działań RPO WM na lata 2007 - 2013 przewiduje się dofinansowywanie projektów, których realizacja nie została rozpoczęta.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 dla województwa mazowieckiego mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. renowację, remont lub modernizację części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w zakresie m.in. podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja).
W okresie programowania jest możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast.
Należy jednak pamiętać, że projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, gdzie kryteriami są: poziom ubóstwa, stopa bezrobocia, poziom przestępczości, wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, poziom wartości zasobu mieszkaniowego (wyliczone dla danego obszaru).

W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru wniosków w ramach RPO WM Dz. 5.2 nie został jeszcze ustalony.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego: http://rpo.mazowia.eu/page/index.php

(23.10.2009 r., woj. mazowieckie)

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.