110
68
111
74
107
109

COP 14 - podsumowanie

Dziś ostatni dzień obrad 14 Konferencji Stron Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP 14). Jest to w tej chwili najważniejsza instytucja zajmująca się ochroną klimatu w skali całego świata. Ponieważ w jej obradach uczestniczy aż 192 państw świata o skrajnie odmiennych stanowiskach, znalezienie kompromisu między nimi jest niezwykle trudne.

Ostatnie dwa tygodnie udowodniły, że aby osiągnąć ten kompromis niezbędne jest przywództwo krajów najbardziej rozwiniętych. To one są historycznie odpowiedzialne za koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze i to one mają środki do bycia liderem w ograniczaniu ich negatywnego wpływu na klimat i przystosowywania się do zachodzących już negatywnych zmian. Podczas dotychczasowych obrad COP 14 kraje te wykazały się skrajną nieodpowiedzialnością i nie podjęły wystarczających starań, aby zawarcie porozumienia stało się możliwe.

Ze względu na bierność najbardziej uprzemysłowionych państw, w tym Unii Europejskiej, stan negocjacji na dzień dzisiejszy pokrywa się właściwie z decyzjami podjętymi już rok temu podczas COP13 na Bali. W Poznaniu, mimo oczekiwań, nie przyjęto wiążącego celu redukcji emisji dla krajów rozwiniętych na poziomie 25-40% do roku 2020 w stosunku do roku 1990. Nie udało się zamknąć przeglądu funkcjonowania Protokołu z Kioto. Nie ustalono zakresu tzw. „wspólnej wizji” łagodzenia zmian klimatu. Jedynym osiągnięciem tych negocjacji może być ustalenie zasad funkcjonowania Funduszu Adaptacyjnego. Koalicja Klimatyczna ma nadzieję, że obradującym dziś ministrom środowiska uda się zawrzeć kompleksowe porozumienie w tej kwestii.

Koalicja Klimatyczna z przykrością stwierdza, że stanowisko prezentowane ostatnio przez Unię Europejską kompromituje jej reputację lidera walki ze zmianami klimatu. Doceniamy dotychczasowe redukcje emisji, które udało się osiągnąć zwłaszcza w nowych krajach członkowskich. Szczególnie cieszy nas fakt, że polski Minister Środowiska Pan Maciej Nowicki zadeklarował, że Polska może osiągnąć 30% redukcję do roku 2020. Jednakże jest to jedynie pierwszy krok na drodze do ograniczenia zmian klimatu.

Tymczasem przywódcy europejscy obradujący obecnie w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej najprawdopodobniej znacznie osłabią jedyne instrumentarium, jakie w umożliwiłoby Europie realizację tego celu - pakiet energetyczno-klimatyczny. Ze względu na naciski Polski, Niemiec i Włoch, inspirowane przez lobbing firm energetycznych, zapisy pakietu zostały w znacznym stopniu rozmyte. Dotyczy to szczególnie kwestii Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EETS). Brak zdecydowanych zobowiązań ze strony Unii znacznie utrudnia sukces negocjacji w Poznaniu.

Koalicja Klimatyczna żywi głęboką nadzieję, że jeszcze dziś uda się przełamać impas negocjacji COP14. Jeśli ministrom nie osiągną ambitnego porozumienia, to nie tylko będzie można uznać COP14 za porażkę, ale także postawi to pod znakiem zapytania sukces następnych spotkań. Od sukcesu COP 14 zależy powodzenie następnej konferencji stron w Kopenhadze w 2009r. Mało prawdopodobnym jest, że uda się tam rozwiązać wszystkie sporne kwestie, co do których strony konwencji różnią się w Poznaniu.

Więcej informacji:
Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, tel. 506 17 35 22
Julia Michalak, Koalicja Klimatyczna, Greenpeace Polska, tel. 506 12 46 89
Wojciech Stępniewski, Koalicja Klimatyczna, WWF Polska, tel. 602 38 19 62

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony globalnego klimatu. Celem Koalicji Klimatycznej jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w naszym kraju oraz monitorowanie jej wdrażania.

Misja Koalicji zawiera się z stwierdzeniu, że: „aktywna polityka klimatyczna i dalsze obniżanie emisji gazów szklarniowych w Polsce jest środkiem do równoległego wzmacniania gospodarki lokalnej, tworzenia zielonych miejsc pracy i wzrostu globalnej odpowiedzialności każdego z nas.”

Źródło: www.koalicjaklimatyczna.org

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.