110
68
111
74
107
109

COMPRESSOR 2004

W dniach 29.09-01.10.2004 roku w Papernićce koło Bratysławy odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja "Compressors 2004". Jej organizatorami byli IIR (International Institute of Refrigeration) i Słovak Association for Refrigeration and Air-Conditioning Technology. Tego typu konferencje odbywają się cyklicznie, co 2 lata, a w roku bieżącym była to już piąta konferencja zorganizowana na Słowacji.

Podczas konferencji zaprezentowano około 50 referatów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych ze sprężarkami chłodniczymi. Ponad 60 autorów artykułów pochodziło spoza Słowacji.
Konferencję zainaugurowali prof. Vacław Havelski - przewodniczący konferencji oraz dyrektor IIR - Francois Billiard. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ASHRAE oraz przewodniczący Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations REHVA.
Z Polski do składu Komitetu Naukowego Konferencji poproszono dr. D. Butrymowicza. Prace polskich naukowców prezentowali prof. T. Bohdal, dr D. Butrymowicz, dr A. Rusowicz oraz K. Wójtowicz.
Sytuację w przemyśle produkującym sprężarki na świecie przedstawił J. Wurm z ASHRAE [1]. Prognozy przewidują wzrost produkcji sprężarek na poziomie 10% w początkowych latach 2000-2004 oraz dalszy wzrost o ok. 9% do 2006 roku (tab.). Obecnie na państwa azjatyckie przypada ok. 56% całkowitej produkcji, w tym na Japonię ok. 14,4%. Ameryka Północna produkuje ok. 25% i Europa ok. 8% sprężarek. Wśród typów sprężarek dominuje produkcja sprężarek wyporowych tłokowych, co stanowi ok. 2/3 produkcji sprężarek. Na 1/3 przypada produkcja sprężarek śrubowych (22 producentów) i spiralnych (14 producentów). Pozostałe typy sprężarek stanowią nieznaczny procent produkcji. W czasie konferencji przedstawiciele producentów sprężarek chłodniczych prezentowali nowe rozwiązania proponowane przez ich koncerny.

Tab.1 Przybliżona produkcja sprężarek na świecie na potrzeby klimatyzacji i chłodnictwa

Untitled Document

Sprężarki
Produkcja sprężarek w ostatnich latach, tys. sztuk

 
2000 r.
2002 r.
2004 r.

dla klimatyzacji
46 207
50 504
51 516

dla klimatyzacji środków transportu i chłodnictwa
ok. 91 500
ok. 100 000
102 000

Wśród nowych trendów zaznacza się szersze zastosowanie CO2 jako czynnika chłodniczego. Produkcję sprężarek na ten czynnik rozpoczęło 9 koncernów. Plany produkcji japońskich sprężarek na CO2 sięgają nawet 150000 jednostek w 2005 roku. Przedstawiciele firmy Danfoss przedstawili wyniki badań ponad 100 małych urządzeń chłodniczych pracujących z CO2 w obiegach transkrytycznych.
Zaprezentowano wskaźniki energetyczne dla różnych warunków pracy tego typu urządzeń. Sama sprężarka o mocy chłodniczej 0,5-1,2 kW, pojemności skokowej 1-2,5 cm3, prędkość obrotowa 2950 obr/min, masie 16 kg, prezentowana była na licznych branżowych imprezach międzynarodowych.
Poszukiwanie bardziej ekologicznych czynników chłodniczych wzbudziło gorące dyskusje. Szczególnie zagadnienia prawne dotyczące wymiany czynników chłodniczych i zwiększenia energooszczędności urządzeń w państwach UE. Przedstawiono również propozycje nowych regulacji. Ponadto metody diagnostyki i pomiarów związanych z pracą urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Systemy pomiarowe do określenia COP, ubytków czynników chłodniczych w instalacji oraz optymalizujące prace urządzeń. Trudności w określaniu tych wielkości przekładały się na liczne pytania do prelegentów oraz dyskusje uczestników. Niejednokrotnie wskazywano na błędy i uchybienia prezentowanych metod diagnostycznych. Podkreślano, że powstają nowe regulacje prawne bez przedstawienia algorytmów, czy metodyki badań urządzeń chłodniczych.

Centrum Kongresowe Słowackiego Parlamentu w Papernićce, w którym odbyła się konferencja "Compressor 2004"
Osobną sesję poświęcono czynnikom chłodniczym i stosowanym olejom. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ mieszanin czynników chłodniczych i olei na właściwości termodynamiczne i eksploatacyjne urządzeń chłodniczych. Naukowcy z Odeskiej Akademii Chłodnictwa [2] i Politechniki w Nantes [3] zaprezentowali wpływ konkretnych olei POE na właściwości mieszanin z czynnikami chłodniczymi R134a, R125, R32. Wskazali oni na zmiany na wykresach Moliera (lg p - h) właściwości termodynamicznych dla czynników chłodniczych z różnymi stężeniami olei chłodniczych. Zapowiedziano prace nad następnymi czynnikami chłodniczymi R407C, R41OA, R404A.
Na zakończenie konferencji podsumowano tematykę poruszonych zagadnień oraz podkreślono wysoki poziom prezentowanych referatów. Słowa uznania natomiast skierowano do organizatorów za bardzo dobrą organizację tej imprezy naukowej. Zaś Francois Billiard podziękował uczestnikom spotkania za wieloletnią współpracę, gdyż jego mandat jako Dyrektora IIR wygasał 1 października 2004 r.

Oprac.: dr inż. Rusowicz Artur, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Literatura:
[1] WURM J.: Review of Refrigeration Compressors Development Trends, Int.
Conference "COMPRESSORS 2004", Papemicka 2004.
[2] ZHELEZNY V. P: Influence of Admixtures of The Compressor Oił To The
Enthapy of Working Fluid in Evaporator. Int. Conference "COMPRESSORS
2004", Papernicka 2004.
[3] YOUBI-IDRISSI M., BONJOUR J., TERRIER M. F., MEUNIER F.: Differential
Solubility of R134a, RI25 and R32 in Apolyol-Ester Oil. Int. Conference
"COMPRESSORS 2004", Papemicka 2004.
Compressor 2004 >>>więcej

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.