W związku z rozwojem dotychczasowej spółki Clima Gold Sp. J. Wojciech Bielański i Joanna Bielańska firma zmieniła formę prawną na: Clima Gold Sp. z o.o.

Clima Gold zmienia formę prawną

Z dniem 01.03.2016 r. zmieniła się forma prawna firmy Clima Gold, lecz nie ma to wpływu na kontynuację prowadzonej dotychczas działalności oraz ważność zawartych umów. Polska firma zjamująca się produkcją nowoczesnych i energooszczędnych central wentylacyjnych zachowa swój dotychczasowy adres, numer NIP oraz REGON, a także numer rachunku bankowego.

Zmianie ulegnie jedynie numer KRS. Wszystkie aktualne dane znaleźć można w zakładce Kontakt.

Sprawdź dane Clima Gold Sp. J.