Firma Cideon AG, działająca na całym świecie, specjalizująca się w engineeringu oraz jeden wiodących platynowych partnerów Autodesk w Niemczech - staje się częścią Friedhelm Loh Group. W ten sposób grupa skupiająca Rittal, Eplan i Kuttig rozbuduje know-how w zakresie mechaniki. Dzięki pozyskanym kompetencjom dotyczącym interfejsów znacznie rozszerzy ofertę w zakresie inżynierii mechatronicznej. Po zwiększeniu zatrudnienia o 420 osób, w przyszłości co dziesiąty pracownik Friedhelm Loh Group będzie pracować w obszarze oprogramowania oraz inżynierii.

Cideon AG przejęty przez Grupę Rittal.
Po przejęciu Kuttig Computeranwendungen GmbH w czerwcu, firma Cideon została kolejnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w oprogramowaniu i inżynierii, należącym do prowadzącej działalność na całym świecie grupy Friedhelm Loh Group. Grupa - kupując udziały w akcjach odnoszącej sukcesy firmy - stanie się największym partnerem Autodesk (Value Added Reseller) w zakresie mechaniki w obszarze niemieckojęzycznym. Realizacja transakcji wymaga jeszcze zgody Federalnego Urzędu Antymonopolowego. Strony uzgodniły, że nie będą ujawniać ceny zakupu.

Celem grupy jest, aby wraz Eplan i Cideon oraz międzynarodową pozycją Rittal, jako światowego lidera w zakresie systemów szaf sterowniczych, stać się również wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie inżynierii elektrycznej oraz mechanicznej. Koncepcja rozwoju dotyczy zarówno płaszczyzny produktów, jak i doradztwa w zakresie procesów i implementacji. Dzięki fuzji nastąpi połączenie know-how w obszarze CAD mechanicznego oraz elektrycznego. Silne partnerstwa z SAP i Autodesk oraz głęboka integracja z systemami ERP i PLM tworzą podstawę sukcesu."Dzięki pozyskaniu Cideon znacznie rozbudowaliśmy nasze kompetencje mechaniczne, a wraz z Eplan – wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie inżynierii elektrycznej, jesteśmy najlepiej przygotowani na takie megatrendy, jak mechatronika oraz przemysł 4.0. Dzięki temu Friedhelm Loh Group jest jednym z wiodących dostawców oprogramowania w zakresie mechatroniki". - komentuje Friedhelm Loh, Przewodniczący Zarządu Friedhelm Loh Group.

Podstawowym warunkiem mechatronicznego, międzydyscyplinarnego engineeringu w przyszłości będzie drożność we wszystkich procesach powstawania produktu. Dane w E-CAD (Electrical Computer-Aided Design), M-CAD (Mechanical Computer-Aided Design) i PLM (Product Lifecycle Management) powinny spójnie przebiegać przez łańcuch procesu tworzenia wartości klienta. Efektywne wdrażanie projektów mechatronicznych staje się możliwe dopiero dzięki wysokim kompetencjom w zakresie interfejsów.

Już dzisiaj Cideon oferuje liczne interfejsy wszystkich wiodących na rynku systemów M-CAD z SAP. Także Eplan - w ramach swoich rozwiązań E-CAD - dysponuje interfejsami do różnych systemów ERP i PLM, między innymi także SAP i Siemens Teamcenter. Dzięki konsekwentnemu poszerzaniu kompetencji w zakresie IT i integracji, grupa staje się liderem rynku opracowywania interfejsów w obszarze mechanicznego i elektrycznego CAD do różnych systemów Siemens, PTC, Dassault Systems oraz samego Autodesk.

"To, że wraz z Eplan i Cideon, poza wiodącymi technologiami oprogramowania dla E-CAD, M-CAD i PLM, całkowicie pokrywamy także doradztwo dotyczące procesów i implementacji w tym zakresie, jest na rynku jedyne w swoim rodzaju", - mówi Maximilian Brandl, Przewodniczący Zarządu Eplan, odpowiedzialny za integrację obszarów działalności software’owej Rittal Software Systems.

Wiedza mechaniczna posiadana dotychczas przez Eplan, a obecnie także przez Kuttig zostaną w możliwie najszybszym czasie zintegrowane z Cideon tak, aby pozytywne efekty połączenia stały się jak najszybciej dostępne zarówno dla klientów, jak i dla Autodesk.

"Fuzja sprawi, że będziemy mogli oferować naszym klientom z branży inżynieryjnej korzystne rozwiązania w niespotykanym dotychczas zakresie produktów i przy wysokim poziomie doradztwa i implementacji. W ten sposób wzmacniamy pozycję lidera rynku mechatronicznego. Szczególnie międzynarodowa prezencja Rittal i Eplan pomoże nam w dużo silniejszym promowaniu produktów i rozwiązań także na płaszczyźnie międzynarodowej, przede wszystkim na rynkach azjatyckich" - wyjaśnia Lenz Finster, Przewodniczący Zarządu Cideon AG.

Źródło: ''