CHEMOWENT to system wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych powszechnie stosowany w halach przemysłowych i laboratoriach, czyli tam, gdzie spotykamy się ze środowiskiem toksycznym i agresywnym. Istotne jest zatem, aby uzyskane połączenia były przede wszystkim w 100% szczelne. Metodą zapewniającą taką skuteczność jest spawanie (zgrzewanie).

CHEMOWENT - zasady łączenia kształtek i kanałów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych

Stosuje się ją do łączenia wszystkich tworzyw – PVC, PE, PE-EL, PP-EL, PPs  i PPs-EL-s.

Przez zgrzewanie tworzyw sztucznych rozumiane jest nierozdzielne łączenie termoplastycznych tworzyw sztucznych przy działaniu ciepła i ciśnienia, z użyciem materiału dodatkowego lub bez.
Wszystkie procesy zgrzewania zachodzą w stanie plastycznym granicznych stref łączenia w materiale. W tej strefie łańcuchy molekuł dociśniętych do siebie części łączą się i zapętlają, tworząc jednorodną strukturę materiału.
Zasadniczo można ze sobą zgrzewać tylko tworzywa sztuczne tego samego rodzaju, czyli np. polipropylen z polipropylenem, w ramach rodzaju tylko te, które mają taką samą lub podobną (zbliżoną) masę cząsteczkową i taką samą gęstość, przy czym koloru można nie uwzględniać.
Nie można ze sobą zgrzewać twardego i miękkiego polietylenu. 

 

Przygotowanie do spawania

Najczęściej wykorzystywane w wentylacji przekroje drutów spawalniczych:

  1. drut "łezka" (typ TA 90) - przekrój trójkątny o łagodnych narożnikach - wykorzystywany najczęściej do łączenia segmentów i odcinków rur/kanałów  - spoina równoległa.
  2. drut "trójkąt" (typ TA 80) - przekrój trójkątny o ostro zakończonych narożnikach - używany głównie do łączenia muf z kanałem i pozostałych spawów płaszczyzn prostopadłych.
  3. drut „okrągły” (typ RD) – w wentylacji niewykorzystywany, chyba że jako materiał do ekstrudera (na rolkach) używanego do spawania grubych płyt do urządzeń wentylacyjnych.

Płyty muszą być nienagannie wyrównane i ścięte pod kątem 30°. Można to wykonać strugiem, frezem, nożem lub cykliną. Nie należy rezygnować z wiórowego czyszczenia powierzchni zgrzewanych płyty i drutu. Brud, tłuszcz, pot, utlenione warstwy muszą być usunięte, aby możliwe było uzyskanie dużego współczynnika wytrzymałości spoiny. Czyszczenie rozpuszczalnikami nie jest wystarczające.

 

Dowiedz się więcej