1 stycznia 2015 weszła w życie tzw. Ustawa F-gazowa. Kontyngenty na wprowadzanie gazów fluorowanych HFC do obrotu zostaną zmniejszone w 2016 r. o 7 procent.

Chemours ogłasza podwyżkę cen gazów fluorowanych HFC przeznaczonych na rynek europejski.

Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych znane jako ustawa F-gazowa ograniczy ich dostępność w 2016 roku. W tym kontekście firma Chemours ogłasza podwyżkę cen w Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2016 r. na następujące produkty:

 

  GWP Wzrost w %
Suva 404A 3922 15
Suva 507
3985 15
Suva 407A
2107 10
Suva 410A
2088 10
Suva 407C
1602 10
Suva 134a
1430 10Rozporządzenie (tzw. Ustawa F-Gazowa) narzuca z dniem 1 stycznia 2016 r. ograniczenie ekwiwalentów CO2 pochodzących z gazów fluorowanych, wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej o 7 procent w porównaniu do roku 2015.

Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania polegające na stopniowym ograniczaniu i wycofywaniu gazów fluorowanych HFC mają ułatwić Unii Europejskiej osiągnięcie celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Nowe rozporządzenie może posłużyć do opracowania planu i harmonogramu przejścia od wykorzystania gazów HFC o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential, GWP) do użycia technologii o niskim wskaźniku GWP.

Chemours może skutecznie przyczynić się do takiej zmiany na rynku, nie tylko dzięki dotychczasowym produktom na bazie wodorofluorowęglowodorów (HFC), ale także dzięki czynnikom Opteon™, czyli gamie rozwiązań chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP. Są to takie produkty, jak Opteon™ XP40 i Opteon™ XP44, dostępne na rynku i stosowane z powodzeniem w wielu systemach na terenie Unii Europejskiej.