O zasadności odzysku ciepła w wentylacji nie trzeba dziś nikogo przekonywać. To już niemal standard w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Nowoczesne systemy nawiewno-wywiewne z rekuperacją osiągają sprawność przekraczająca 90%. To bardzo wymierne korzyści dla użytkowników i środowiska. Wyzwaniem dla konstruktorów wciąż pozostaje przemysł.

Chemoodporne centrale z odzyskiem ciepła nowością w ofercie Harmann.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W PRZEMYŚLE
 

Standardowe centrale nie mogą pracować na powietrzu zanieczyszczonym toksycznymi i agresywnymi substancjami chemicznymi. A szkoda, bo strumienie wywiewanego powietrza w obiektach przemysłowych niosą ze sobą zwykle ogromne ilości energii cieplnej, która w układach typowo wywiewnych jest bezpowrotnie tracona.


Główną trudność w skonstruowaniu centrali chemoodpornej jest wykonanie wszystkich elementów urządzenia z materiału odpornego na na działanie substancji chemicznych zawartych w powietrzu usuwanym, przy zachowaniu parametrów sprawności i odzysku ciepła. 

Na początku 2016 roku firma Harmann jako pierwsza wprowadziła na rynek polski innowacyjną modułową centralę z odzyskiem ciepła, wykonaną z tworzywa przystosowananego do przetłaczania agresywnego medium oraz do pracy w środowisku wybuchowym ATEX.

Zastosowanie takiego rozwiązania w projektach oraz przy realizacji inwestycji wpływa nie tylko na świadome działanie na rzecz ochrony środowiska, ale niesie za sobą znaczące korzyści ekonomiczne. 

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA PRZEMYSŁU


Dostępne dotychczas rozwiązania na rynku uniemożliwiały odzysk ciepła z agresywnego powietrza. Na próżno było szukać rozwiązań w dziedzinie wentylacji, które mogłyby pomóc odzyskać część energii ze strumienia usuwanego agresywnego powietrza. Problem ten dotykał szczególnie gałęzi przemysłu chemicznego, digestoriów, laboratoriów, przemysłu medycznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz motoryzacyjnego. Zaletą urządzenia jest nie tylko praca w środowisku agresywnym, ale także w wybuchowym.

W zależności od strefy zagrożenia wybuchem centrala może być wykonana z tworzywa:

  • PP-FR trudnopalnego polipropylenu dla strefy 1,
  • PP-EC polipropylenu o dodatkowych właściwościach elektrostatycznych dla strefy 2.

 

 

UKŁAD ODZYSKU CIEPŁA

Sercem urządzenia jest specjalnie skonstruowany wymiennik ciepła, który, tak jak i całe urządzenie, został wykonany z tworzywa odpornego na gazy zanieczyszczone substancjami agresywnymi. 

Zastosowany polietylen zapewnia wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, zapewniając odzysk do 85%, co nieznacznie odbiega od dostępnych na rynku urządzeń z odzyskiem ciepła dla wentylacji komercyjnej.

Dzięki zastosowaniu wymiennika, znaczna część ciepła lub chłodu w powietrzu usuwanym, może być wykorzystana do wstępnego ogrzania lub ochłodzenia nawiewanego powietrza do pomieszczeń. 

Ze względu na występowanie dużych przepływów powietrza, zaczynających się od ok. 3000 m3/h, zastosowanie odzysku ciepła przy takich warunkach wpływa znacząco na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

W celu obejścia odzysku ciepła lub zapewnienia ciągłej pracy układu i wymiany powietrza podczas konserwacji wymiennika ciepła  centrala została wyposażona w bypass.

 

 

KONSTRUKCJA MODUŁOWA


Centrale chemoodporne w ofercie Harmann,  to modułowe elementy skręcone w jedną całość, wykonane w zależności od zastosowania i właściwości przetłaczanego medium z PP/PP-FR/PE. 

Moduły centrali zostały wykonane z paneli o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, co dodatkowo wpływa na obniżenie strat ciepła przez obudowę. 

Dla centrali oferowany jest szereg akcesoriów,  takich jak: filtry, tłumiki, przepustnice, zawory oraz elementy kontrolne. Wewnątrz centrala nie posiada żadnych ostrych krawędzi oraz połączeń, co wpływa na higienę środowiska wewnętrznego urządzenia. Połączenie poszczególnych modułów odbywa się poprzez zastosowanie zewnętrznych kołnierzy, łączonych śrubunkiem ze stali nierdzewnej.

Każda centrala projektowana jest indywidualnie w zależności od wymagań inwestorskich i projektowych. W praktyce zakres dostępnych wydajności mieści się w zakresie od 500 do 100 000 m3/h. Do przetłaczania powietrza wykorzystywane są wentylatory promieniowe o zoptymalizowanym wirniku z łopatkami pochylonymi do tyłu, co zapewnia wysoką sprawność urządzenia. Do napędu wentylatorów zastosowano, w zależności od opcji, silniki asynchronicznie AC lub elektrycznie komutowane EC.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii EC w centralach chemoodpornych wpływa znacząco na elastyczność systemu oraz na energooszczędność i żywotność systemu.Konstrukcja centrali umożliwia montaż wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Montaż zewnętrzny wiąże się z wykonaniem centrali z PP-UV polipropylenu, który dodatkowo chroni urządzanie przed przed szkodliwym promieniowanie UV.

 

Zobacz pełną ofertę firmy Harmann