Nowe studia podyplomowe - Chłodnictwo i klimatyzacja - na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Chcielibyście postudiować podyplomowo? ZUT zaprasza!

Program studiów został stworzony po to, by uzupełnić i poszerzyć wiedzę w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, w szczególności kadry inżynierskiej branży HVACR z firm wykonawczych, biur projektowych, służb utrzymania ruchu, dystrybutorów. 

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów). Szczególną wagę przywiązuje się do energochłonności nowoczesnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

Dowiedz się więcej