Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Creditreform wyróżniła firmę Schiessl Certyfikatem Wiarygodności za bardzo dobrą zdolność płatniczą.

Certyfikat Wiarygodności Creditreform jest potwierdzeniem posiadania przez firmę wysokiej płynności finansowej, tj. zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych. Certyfikat ten przyznawany jest przez Creditreform na podstawie analizy kilkunastu parametrów i wskaźników uwzględnianych przy ocenie wiarygodności płatniczej (m.in. sposób płatności, zdolność kredytowa, wiek, forma prawna, a także wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia, obrotowości i wiele innych).

Dowiedz się więcej