Miło nam poinformować, że typoszereg central VENTUS VS 10 -650 objęty został certyfikatem TUV Rheinland do stosowania w jednostkach służby zdrowia, według normy DIN 1946-4.

Certyfikat TUV Rheinland dla produktu VTS czyli centrale VENTUS 2016 w wykonaniu higienicznym.

Obecnie projektowane budynki i pomieszczenia charakteryzują się wysokim stopniem szczelności, co oznacza coraz mniejszy stopień infiltracji świeżego powietrza do pomieszczeń, także do pomieszczeń w których przebywają ludzie. To z kolei wymusza konieczność coraz częstszego stosowania wentylacji mechanicznej. Powszechnie wiadomo, że bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia ma jakość powietrza. Właściwy mikroklimat i czystość powietrza mają kluczowe znaczenie zarówno w procesie leczenia pacjentów, jak i w ochronie zdrowia personelu medycznego. Zatem, zadaniem systemów wentylacyjnych w jednostkach służby zdrowia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się mikroorganizmów, zapewnienie kontroli temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza wentylowanych pomieszczeń.

 

Takie zadania realizują również systemy zbudowane na bazie central VENTUS. Typoszereg VENTUS został zaprojektowany tak, aby spełnić rygorystyczne wymagania stawiane centralom w tym zakresie. Centrale VENTUS już w podstawowym wykonaniu spełnia szereg kryteriów opisanych w normach powiązanych takich jak:

 

 • EN 1886 - Właściwości mechaniczne i pomiary jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - regulacja ta wytycza parametry dla jednostek wentylacyjnych jako całości, ze wskazaniem parametrów dla central, które mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach o najwyższym stopniu czystości powietrza.
 • PN-EN 13053 - Ocena wykonania i obsługi poszczególnych elementów i sekcji jednostek wentylacyjnych – norma ta podaje wymagania związane z centralami wentylacyjnymi jako całość a także definiuje wymogi związane z klasyfikacją i testowaniem poszczególnych ich elementów
 • PN-EN 13779 - Wentylacja budynków niemieszkalnych - zestaw wytycznych dla projektantów, dotyczący systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zawarte wytyczne opisują warunki uzyskania i utrzymania higienicznego, zdrowego środowiska wewnętrznego w trakcie wszystkich pór roku, z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów instalacji oraz eksploatacji.
 • Atest PZH – Oznacza zatwierdzenie Polskiego Zakładu Higieny urządzenia do użytkowania pod kątem dopuszczenia do wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych (branży: spożywczej, elektronicznej i farmaceutycznej), zakładów opieki zdrowotnej ( w salach operacyjnych, laboratoriach oraz innych pomieszczeniach czystych typu Clean Room).

 

 

VENTUS 2016 Hygenic 

Norma DIN 1946-4 jest podstawowym dokumentem opisującym stawiane wygania dla wentylacji pomieszczeń służby zdrowia, w tym szpitali. Norma ta określa szereg uwarunkowań, które muszą być spełnione aby centrala mogła być zastosowana do wentylacji szpitali. Centrale VENTUS 2016 Hygenic spełniają wszystkie wymogi jakie stawia norma DIN 1946-4.

 

Wymogi jakie określa norma DIN 1946-4 można podzielić na cztery aspekty:

 • technologiczno-konstrukcyjne opisujące standard wykonania samego urządzenia,
 • konfiguracyjne - koncentrujące się na rodzaju dobranej centrali, kolejności komponentów oraz zakresu realizowanych funkcji powietrza.
 • implementacyjne – dotyczące sposobu jej wykorzystania w całej sieci wentylacyjnej, w szczególności w miejscu jej instalacji
 • obsługowe - definiujące procedury związane ze stałym utrzymaniem centrali wentylacyjnej w należytym stanie technicznym.Zgodnie z powyższym, centrale VENTUS 2016 w wykonaniu higienicznym dopasowują się dodatkowo do warunków DIN 1946-4  w obszarach:

 • Przepustnice powietrza – wykonane w 2 klasie szczelności wg normy PN-EN,
 • Filtr wstępny - klasy M5 bądź EU7 wg specyfikacji projektanta. Filtry są w wersji z rozwiniętą powierzchnią filtracji przekraczającą 10 m2 powierzchni filtracyjnej na 1 m2 sekcji jednostki,
 • Filtr wtórny - klasy EU7 bądź EU9 wg specyfikacji projektanta. Filtry są w wersji z rozwiniętą powierzchnią filtracji przekraczającą 10 m2 powierzchni filtracyjnej na 1 m2 sekcji jednostki,
 • Chłodnica powietrza – chłodnica jest wyposażona w kolektory miedziane, ramę wykonaną ze stali nierdzewnej i lamele aluminiowe z 2,5 milimetrowymi odstępami,
 • Wysokosprawny układ glikolowego odzysku energii,
 • Łatwy dostęp serwisowy - do wentylatora typu PLUG z napędem bezpośrednim sterowanego bezstopniowo za pomocą przemienników częstotliwości,
 • Okna inspekcyjne umożliwiające - inspekcję podczas pracy wraz z oświetleniem wewnętrznym,
 • Dodatkowe odstępy serwisowe pomiędzy funkcjami obróbki powietrza dla zapewnienia łatwego utrzymania higieny w urządzeniu,
 • Wanny i tace ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej, zaprojektowane pod kątem zapewnienia wymaganej normą skuteczności odprowadzania kondensatu (min. średnicą odpływu skroplin),

 

Uzyskany przez VTS certyfikaty jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości wykonania central VENTUS. Rozszerza on także konkurencyjność oferty, w zakresie projektów wentylacyjno-klimatyzacyjnych dedykowanych dla obiektów służby zdrowia.