Przyznanie certyfikatu TÜV Rheinland dla central klimatyzacyjnych VBW Engineering w wykonaniu higienicznym zostało przyjęte przez kontrahentów firmy z dużym uznaniem.

Certyfikat TÜV dla pełnego typoszeregu central klimatyzacyjnych VBW Engineering
Chcąc potwierdzić najwyższą jakość również naszych pozostałych produktów, firma poddała ocenie wszystkie centrale klimatyzacyjne VBW Engineering. Z przyjemnością informujemy, że dążenia do stałego udoskonalania produktów zyskało potwierdzenie w formie nowego świadectwa ich najwyższej jakości jakim jest certyfikat TÜV.cert tuv 2014

Instytucja TÜV Rheinland przeprowadziła szczegółowe badania procesu produkcji, kontroli jakości, przestudiowała dokumentację techniczną oraz szczegółowe badania central klimatyzacyjnych, zarówno gotowych, jak i będących w procesie produkcji pod kątem spełniania wszystkich restrykcyjnych wymagań norm PN-EN 1886 i PN-EN 13053. Pierwsza norma PN-EN 1886 uwzględnia wymagania i odpowiednie procedury pomiarowe dotyczące central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ustanawia zasady ich klasyfikacji. Uwzględnia też szczegółowe wymagania dotyczące m.in. wytrzymałości mechanicznej, szczelności ogólnej, szczelności zamocowania filtru, izolacyjności akustycznej. Druga norma PN-EN 13053 określa wymagania i metody badań dotyczące klasyfikacji i właściwości central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych traktowanych jako całość. Zawiera ona również wymagania, zalecenia, klasyfikację i metody badań poszczególnych elementów składowych i sekcji central. Przeprowadzone badania potwierdziły spełnianie wszystkich powyższych wymagań i zakończone zostały przyznaniem certyfikatu TÜV.

Certyfikat

Przypomnijmy, że TÜV Rheinland jako firma certyfikująca i badawcza ze 140-letnią tradycją, obejmuje zasięgiem swojego działania niemal cały świat. Z racji doświadczenia uznawana jest za niekwestionowanego eksperta i wzór działania w swojej dziedzinie. Producenci branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej im właśnie zlecają przeprowadzenie szczegółowych badań potwierdzających zgodność ich wyrobów z obowiązującymi normami. Dla VBW Engineering współpraca z instytucją o tak znamienitej tradycji stanowi bardzo ważne doświadczenie w procesie stałego udoskonalania usług.