W trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów i Partnerów uruchomiliśmy niezbędne procedury zapewniające bezpieczne warunki pracy oraz utrzymania pełnej gotowości do realizacji zobowiązań kontraktowych.

CEO VTS Group - Działania prewencyjne VTS Group - Koronawirus (COVID-19)

Pragniemy zapewnić Państwa, że w tej chwili nie widzimy realnego zagrożenia dla utrzymania ciągłości działania Grupy VTS.

Podjęte działania prewencyjne:

  • wdrożyliśmy wewnętrzne zasady bezpieczeństwa na wypadek podwyższonego ryzyka;
  • zapewniliśmy dostęp do zasobów oraz pełną możliwość pracy zdalnej przy wykorzystaniu najbardziej nowoczesnych i globalnie dostępnych narzędzi chmurowych, oraz za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia VPN;
  • we wszystkich lokalizacjach Grupy zapewniliśmy niezbędną ilość profesjonalnych środków dezynfekujących oraz środków bezpieczeństwa (w tym rękawiczki i maseczki dla pracowników);
  • pracownicy mają na bieżąco dostęp do informacji o zaleceniach i wytycznych zmniejszających ryzyko zakażenia;
  • wprowadziliśmy obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla pracowników, którzy powrócili z wyjazdów zagranicznych;
  • wstrzymane zostały wyjazdy służbowe i spotkania, których cele możliwe są do osiągnięcia w sposób zdalny.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb.