110
115
74
107
109

Centrum Klima - wzrost zysku netto o 30% w I kwartale 2011

Centrum Klima - wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - osiągnęła w I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 21,43 mln zł, co oznacza wzrost o 25,76% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. EBITDA wyniosła 2,89 mln zł i wzrosła o 42,66% wobec I kwartału 2010. Marża EBITDA osiągnęła poziom 13,49%. Zysk netto wzrósł o 29,87% (z 1,30 mln zł w I kwartale 2010 do 1,69 mln zł w I kwartale 2011 roku).

Centrum Klima - wzrost zysku netto o 30% w I kwartale 2011

W wynikach finansowych spółki widać wyraźną tendencję wzrostową. Jest to przede wszystkim wynikiem uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego w Wieruchowie. Zwiększyła się zarówno skala produkcji - wzrost o 42% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - jak i poziom osiąganych marż we wszystkich segmentach: produkcji, usługach i towarach. W I kwartale 2011 roku spółka osiągnęła średnią marżę netto na poziomie 7,88%. Ponadto, marża netto wzrastała systematycznie we wszystkich miesiącach pierwszego kwartału 2011 i w sumie zwiększyła się w stosunku do I kwartału 2010 roku o 3,3%.

Wzrost wyników finansowych oraz osiąganych marż zaowocowały poprawą EBITDA (wzrost o 42,66% w stosunku do IQ 2010) oraz EBIT (wzrost o 53,33% w stosunku do IQ 2010).

Centrum Klima - wzrost zysku netto o 30% w I kwartale 2011

"W wynikach I kwartału 2011 widać wpływ uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego. To dopiero początek naszych możliwości. Zakładamy jeszcze dwukrotne zwiększenie produkcji, a docelowy poziom w marży netto w 2011 roku chcemy osiągać na poziomie około 10%. Centrum Klima intensywnie inwestuje w rozwój organiczny - planujemy kolejne duże inwestycje, które umożliwią nam dalsze poszerzanie oferty produktów własnych. Ponadto, działamy na rzecz pozyskiwania kolejnych kontrahentów - zwłaszcza na rynkach zagranicznych - w celu uzyskania dywersyfikacji źródeł dochodu i zwiększenia skali działalności. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to pozytywnie na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach" - dodał Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Pierwszy kwartał 2011 roku był dla Centrum Klima satysfakcjonujący. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej m.in. pozyskiwanie nowych kontrahentów zagranicznych oraz rynków zbytu na świecie, spółka zwiększyła udział eksportu w przychodach. W pierwszym kwartale 2011 roku eksport wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 roku o 56,5% (3,07 mln zł) i stanowił 34,3% przychodów ogółem Centrum Klima. Centrum Klima jest obecna w 36 krajach świata.

Strategiczne cele rozwoju spółka zamierza realizować przez:
• rozwój działalności produkcyjnej, wzrost skali działalności dystrybucyjnej,
• rozwój działalności eksportowej,
• aktywną politykę marketingową oraz sprzedaż,
• optymalizację procesu dostaw towarów i materiałów.

Rozwój oferty produktowej Centrum Klima realizuje dzięki:
• zwiększaniu skali produkcji w ramach obecnych linii produkcyjnych. W latach 2009 - 2010 spółka zainwestowała w nowe maszyny 6,4mln zł;
• rozszerzaniu oferty dystrybucji produktów renomowanych marek przez zawiązywanie nowych porozumień handlowych. Przykładem jest wprowadzenie do oferty w marcu 2011 roku central Vent-Axia oraz klimatyzatorów Samsung;
• rozszerzaniu oferty produktów własnych przez wprowadzanie nowych ciągów technologicznych. Centrum Klima planuje dużą inwestycje, która pozwoli spółce na wprowadzenie do oferty produktu dotychczas wytwarzanego jedynie przez kilku producentów na świecie.

Źródło: Centrum Klima S.A.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.