25 paździenika 2013r. właściciel spółki, firma Lindab AB dokonał kolejnych zmian w Zarządzie Centrum Klima.

Centrum Klima - kolejne zmiany w Zarządzie.
Ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego został odwołany Pascal Gelugne, którego powołano na stanowisko Menadżera Regionu Zachodniego Grupy Lindab.

Ze stanowiska V-ce Prezesa Zarządu odwołany został Wojciech Jakrzewski i z końcem października 2013 roku przechodzi na emeryturę.

Nowym Dyrektorem Zarządzającym, Prezesem Zarządu, został Kenneth Johnsson.

Kenneth Johnsson ma 63 lata i jest obywatelem Szwecji. Od zakończenia studiów, czyli od roku 1975, pracuje w Grupie Lindab. Był odpowiedzialny za produkcję, zakupy, kontroling, a także zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w kilku spółkach zależnych.

Na stanowiska Członków Zarządu powołani zostali: Piotr Wolak, Michał Wróblewski oraz Małgorzata Szerszeń – Krzywicka.

Piotr Wolak ma 33 lata. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. W Centrum Klima pracuje od 9 lat, w tym 4 lata na stanowisku Dyrektora ds. Handlowych. Posiada bogate doświadczenie w sprzedaży i zna doskonale branżę HVAC.

Michał Wróblewski ma 36 lat. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale MEiL, kierunek Energetyka Cieplna. W Spółce jest zatrudniony od 2007 roku. Do tej pory zajmował stanowisko Kierownika Produkcji. W nowej strukturze obejmie stanowisko Dyrektora Zakładu Produkcyjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją, wdrażaniu nowych technologii oraz rozwoju produktów.

Małgorzata Szerszeń - Krzywicka ma 38 lat. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość. W 2013 roku została ACCA Affiliate. W Centrum Klima zatrudniona jest od 2008 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Posiada 15 letnie doświadczenie w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz wspieraniu zarządu w podejmowaniu decyzji.