Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) – integruje procesy logistyczne w celu zapewnienia wszystkim klientom najwyższego poziomu obsługi. Magazyn mieszczący się obecnie przy ulicy Instalatorów w Warszawie zostanie połączony z Magazynem Wysokiego Składowania w Wieruchowie. Spółka przewiduje, że pełna integracja nastąpi do końca czerwca 2012 roku.

Centrum Klima integruje procesy logistyczne
Dodatkowy magazyn Centrum Klima, który zlokalizowany jest obecnie w wynajmowanym budynku przy ul. Instalatorów w Warszawie, zostanie przeniesiony do Wieruchowa. Oddział będzie otwarty dla klientów do 15 maja 2012 roku włącznie. Przeniesienie magazynu do Wieruchowa umożliwi optymalizację kosztów działalności oraz zapewni najwyższą jakość obsługi klientów, która opiera się o zaawansowany system informatyczny.

„Centrum Klima od lat systematycznie inwestuje w rozwój organiczny i poprawę jakości, nie tylko produktów, ale także obsługi klienta. W 2011 roku podjęliśmy szereg działań mających na celu optymalizację procesów logistycznych firmy i wprowadzenie udogodnień dla klientów. Uruchomiliśmy zaawansowany system informatyczny w Magazynie Wysokiego Składowania oraz wprowadziliśmy moduł e-faktura. Integracja naszych dwóch magazynów jest konsekwencją strategii Centrum Klima związaną z systematycznym podnoszeniem efektywności kosztowej oraz logistycznej w spółce. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Centrum Klima działania wpłyną korzystnie na kooperację z naszymi kontrahentami” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.


Zalety obiektu w Wieruchowie:
• Nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny takich producentów jak Spiro i Omera
• Zwiększenie skali i wydajności produkcji – po uruchomieniu pełnych mocy produkcyjnych zakładu – nawet o 200%
• Optymalizacja procesu logistycznego związanego z załadunkiem i rozładunkiem – lokalizacja obiektu blisko głównych szlaków komunikacyjnych w okolicy Warszawy ułatwia rozwój działu dystrybucji materiałów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
• Znaczące powiększenie powierzchni magazynowej ułatwiające dalszą rozbudowę oferty asortymentowej przy wykorzystaniu systemu wysokiego składowania i wykorzystania kodów kreskowych w logistyce magazynowej – kubatura części magazynowej nowego obiektu to ok. 69 tys. m3.

Centrum Klima rozbudowuje kompleks produkcyjo-magazynowo-biurowy w Wieruchowie. W lutym 2012 roku spółka pozyskała finansowanie nowej inwestycji i sfinalizowała zakup nieruchomości bezpośrednio przylegającej do obecnej siedziby w Wieruchowie. Rozbudowa zakładu produkcyjnego rozpocznie się w II kwartale 2012 i zakończy jeszcze w tym roku. Tym samym już w 2013 roku firma wprowadzi na rynek nowy, wysokomarżowy produkt, przeznaczony głównie na eksport. Dzięki inwestycji Centrum Klima znajdzie się w gronie światowych liderów technologicznych na rynku HVAC i znacząco zwiększy możliwości produkcyjne oraz magazynowe. Nowy obiekt pozwoli także na zwiększenie zatrudnienia w spółce.