Kolejne typoszeregi central wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS z certyfikatem Eurovent.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS Compact z certyfikatem Eurovent

Do certyfikowanych central zostały dodane następujące typoszeregi:

  • VENTUS Compact VVS021c – VVS150c MW, czyli typoszereg stojących central kompaktowych z obudową izolowaną wełną mineralną
  • VENTUS Compact VVS005s – VVS030s MW, czyli typoszereg podwieszanych central kompaktowych z obudową izolowaną wełną mineralną

Certyfikatem zostały objęte nie tylko jednostki bazowe, ale także wszystkie dodatkowe funkcje obróbki powietrza. Obecnie certyfikacji podlegają

  • Centrale standardowe VVS – w rozmiarach 021-650
  • Centrale kompaktowe stojące VVSc – w rozmiarach 021-150
  • Centrale kompaktowe podwieszane – VVSs – w rozmiarach 005-030

Lista central objętych certyfikacją dostępna jest na stronie Eurovent pod tym adresem.