Chcielibyśmy poinformować, że doborowe centrale wentylacyjne SALDA, których dystrybucją zajmuje się Centrum Klima S.A. otrzymały certyfikat Eurovent.

Centrale wentylacyjne SALDA otrzymały certyfikat Eurovent.
Certyfikacja Eurovent poświadcza, że typoszereg central wentylacyjnych (SmartAir) jest zgodny z normą OM-5-2012.
Certyfikat

Powyższy certyfikat obejmuje również program doborwy VENTMASTER 2.7.0 (2013.05.31).
Najnowszą wersję programu VENTMASTER można pobrać na stronie Centrum Klima.