Artykuł autorstwa mgr inż. Dariusza Stefanowskiego.

Centrale wentylacyjne „MCKP”- technologia wykonania dla krytych pływalni basenowych.

WODA BASENOWA 

Woda w basenie każdego dnia wystawiona jest na różnego rodzaju obciążenia. Każda kąpiąca lub pływająca osoba, sprzęt pływacki i otaczające basen środowisko wprowadzają do wody basenowej zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Klasyczna dezynfekcja wody basenowej chlorem jest najbardziej skuteczną metodą jej oczyszczania, zwłaszcza, gdy zanieczyszczenie wody jest duże, jak przy długotrwałej, wysokiej temperaturze wody ponad 28°C lub też w wyniku wnoszenia do niej dużej ilości zanieczyszczeń. Dezynfekcja chlorem działa nie tylko bakteriobójczo, lecz także usuwa na drodze utleniania nieodfiltrowane zanieczyszczenia organiczne. Zastosowanie chloru stwarza jednak wiele negatywnych skutków. Woda basenowa odparowuje i drogą powietrzną zawarty w niej chlor reaguje zarówno z konstrukcją budowlaną, jak i całym wyposażeniem technicznym basenu. 


INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Instalacja wentylacyjna pomieszczenia hali basenowej pracuje w sposób ciągły przez cały rok. Centrala wentylacyjna w tym czasie filtruje, wentyluje, ogrzewa i osusza powietrze w hali basenowej. Ze względu na wykorzystywanie powietrza recyrkulacyjnego, cała wewnętrzna powierzchnia oraz elementy konstrukcji wraz z urządzeniami, podlegają ciągłemu przepływowi agresywnego powietrza. Dlatego też centrala wentylacyjna basenowa i jej wewnętrzne wyposażenie, musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona i  wykonana z wysokiej klasy materiałów, odpornych na korozję.Niezmiernie ważnym czynnikiem, wpływającym na właściwą pracę urządzenia, jest również prawidłowa obsługa serwisowa i przeglądy techniczne 


METODY ZABEZPIECZANIA

Fundamentalne znaczenie dla żywotności  instalacji basenowych ma odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz zastosowanie odpowiednich technologicznie materiałów. Najważniejsze z czynników to:malowanie farbami epoksydowymi na mokro lub proszkowozabezpieczanie powierzchni środkami chemicznymi – proces kataforezyzastosowanie materiałów wytwarzanych z przeznaczeniem dla środowisk agresywnych pokrytych lakierem poliestrowym lub z powierzchnią epoksydowanązastosowanie blachy nierdzewnej odpowiedniej klasyzastosowanie tworzywa.


BADANIE W KOMORZE SOLNEJ 

Firma Klimor przeprowadziła badania odporności korozyjnej blach stalowych, aluminiowych oraz blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej. Próbki zostały poddane badaniom w czasie 30 dni w środowisku o pH roztworu 13,2 i temperaturze 50°C oraz wilgotności powietrza 100% i przepływie powietrza z prędkością 3m/s. W wyniku przeprowadzonych badań brak oznak korozji zanotowano tylko na blasze ocynkowanej pokrytej hutniczo lakierem poliestrowym. Na pozostałych próbkach, czyli na materiale typu aluminium i blasze stalowej ocynkowanej wystąpiły produkty korozji na całej powierzchni. 


BUDOWA CENTRAL BASENOWYCH MCKP

Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu basenowym mają budowę modułową. Elementy wchodzące w skład centrali wymagają zastosowania odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych. W tym celu, w technologii wykonania central MCKP, stosuje się szereg rozwiązań m.in.: bloki central zbudowane są na szkielecie z anodowanych profili aluminiowych. Zapewniają one odpowiednią sztywność konstrukcji i odporność na korozję, panele obudowy centrali wykonane są z blachy ocynkowanej lakierowanej hutniczo, a wszystkie wewnętrzne elementy konstrukcyjne z blachy nierdzewnej, filtry, jako elementy eksploatacyjne, wykonane są w celach ochronnych w obudowie z tworzywa lub z  blachy: alucynk, ocynkowanej, bądź nierdzewnej, w pakietach wymienników ciepła Cu-Al stosowane są  zabezpieczenia w postaci epoksydowanych lameli aluminiowych oraz obudowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Inna metodą obecnie preferowaną jest poddawane całych wymienników kąpieli chemicznej w procesie  kataforezy, w płytowych wymiennikach krzyżowych stosuje się zabezpieczenia w postaci epoksydowanych lameli aluminiowych lub wykonanych z tworzywa, wentylatory promieniowo-osiowe z płynną regulacją prędkości obrotowej zabezpieczane są przez malowanie farbą epoksydową wirnika i obudowy. Stosuje się też wirniki wykonane z tworzywa i one  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.  Wersja materiałowa wentylatora ocynkowana pozostawiona bez zabezpieczeń, może szybko doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a tym samym do zakłócenia pracy całego układu.


WNIOSKI

Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń pracujących w warunkach bardzo dużej wilgotności to tylko jeden z kluczowych czynników pozwalających centrali wentylacyjnej działać bezawaryjnie. Drugim, równie ważnym elementem jest prawidłowa eksploatacja i serwisowanie; systematyczne wymiany wkładów filtracyjnych, czyszczenie wewnętrznych powierzchni z wszelkiego rodzaju brudów i usuwanie zacieków. W pobliżu odkraplaczy i wanien ociekowych (tac), istnieje możliwość pojawienia się rdzawych osadów będących wynikiem osadzania się kamienia kotłowego ze skroplin, zabarwionego na kolor brunatno-żółty. Nie zawsze jest to efekt korozji materiałowej, ale wymaga wyczyszczenia.Wyposażenie centrali wentylacyjnej i rodzaj zastosowanych materiałów, jest wynikiem badań i doświadczeń eksploatacyjnych producentów i wielokrotnie koszty inwestycyjne są proporcjonalne do zastosowanych materiałów.


Literatura: Materiały własne Klimor