Firma VTS wprowadziła ostatnio na rynek nową linię central – VENTUS Compact. Urządzenia dostępne są w wersji stojącej i podwieszanej.

Centrale kompaktowe w ofercie VTS

Centrale stojące VVS021c-VVS150c zaprojektowane zostały do obsługi wydajności powietrza od 840m3/h do 16 500m3/h.  Z kolei centrale podwieszane VVS005s –VVS030s pokrywają swoim wydatkiem zakres od 150m3/h do 3300m3/h.

Ideę przewodnią przy projektowaniu nowych central stanowiło przygotowanie kompletnego, wysoce efektywnego urządzenia o dużej elastyczności konfiguracyjnej oraz możliwie niewielkich rozmiarach, wyposażonego w instalacją zasilania i fabryczny system sterowania, z zachowaniem konkurencyjnej ceny.

 

VENTUS Compact - Kompaktowe centrale stojące

Jednostka bazowa

Centrale stojące spełniają powyższe wymagania dzięki zastosowaniu centrali bazowej, wyposażonej w: wysoce efektywny wymiennik obrotowy do odzysku energii - ciepła oraz chłodu w zależności od przeznaczenia instalacji, komplet ultrakrótkich filtrów powietrza o dużej chłonności, wysoce sprawne zespoły wentylatorowe z silnikami EC oraz zabudowany w centrali wielofunkcyjny system sterowania. 

Jednostka bazowa oferowana jest w trzech konfiguracjach: 

  • układ z wentylatorami po przeciwnej stronie wymiennika obrotowego, czyli układy przewidziane, dla tych instalacji, dla których istotny jest aspekt podwyższonej higieniczności instalacji,
  • układ z komorą mieszania oraz wentylatorami po tej samej stronie wymiennika obrotowego. Układ przewidziany do instalacji, które wymagają albo opcji szybkiego grzania albo zarządzania jakością powietrza w pomieszczeniu poprzez kontrolę maksymalnego stężenia CO2. Jest to także idealny układ do minimalizacji zużycia energii przy zastosowaniu przetwornika ciśnienia,
  • układ z wentylatorami po tej samej stronie wymiennika obrotowego – układ przewidziany do instalacji, w których nie ma potrzeby wykorzystywania komory mieszania i w których ważna jest mała powierzchnia zajmowana przez urządzenia. Długość największego urządzenia nie przekracza 2m!

 

VENTUS Compact centrale stojące

 

Filtry powietrza – Mini Pleat

W centrali zastosowano wysoce chłonne ultracienkie filtry powietrza typu Mini Pleat. Rozwiązanie Mini Pleat pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności filtracji oraz o wiele większej żywotności w porównaniu do innych typów filtrów, przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych.

Zgodnie z wymogami europejskimi, część nawiewna wyposażona jest w klasę filtracji EU7, a część wywiewna w klasę EU5.

 

Zespoły wentylatorowe z silnikami EC

Zastosowane w centralach wysoko sprawne wentylatory z napędem bezpośrednim opartym na silnikach EC o sprawności przewyższającej wymagania stawiane klasie IE4, gwarantują ekonomiczne parametry pracy oraz bardzo niski stopień wibracji. Aby zapewnić optymalny punkt pracy wentylatora przygotowano opcję dynamicznego doboru wentylatorów, zarówno pod kątem ich wielkości, jak i ilości w sekcji dla maksymalnej sprawności.

 

System zasilania i sterowania

Centrale przygotowane są w taki sposób, by ograniczyć do minimum prace instalacyjne i podłączeniowe, potrzebne do ich uruchomienia po zamontowaniu w obiekcie. 

Urządzenie zawiera wewnętrzną instalację zasilająco-zabezpieczającą z podłączeniem napędów wentylatorów i wymiennika obrotowego do zewnętrznej puszki podłączeniowej, a także system wielofunkcyjnej automatyki zintegrowanej z urządzeniem.

Fabryczne nastawy parametrów systemu sterowania w dostarczanym urządzeniu są zgodne z parametrami w karcie technicznej doboru centrali.

Prace podłączeniowe na obiekcie sprowadzone są praktycznie do podłączenia zasilania do zewnętrznej puszki podłączeniowej, a także podłączenia peryferyjnych elementów automatyki montowanych poza centralą bazową.

Peryferyjne funkcje uzupełniające

Centrala bazowa - podstawowa konfiguracja, która może być rozszerzona o dodatkowe funkcje w związku z zastosowaniem modułów opcjonalnych dołączanych albo bezpośrednio do centrali bazowej, albo do kanału wentylacyjnego. Moduły opcjonalne dostępne są dla: nagrzewnicy (wodnej lub DXH), chłodnicy (wodnej lub DX) - dodatkowy filtr klasy EU9, sekcja tłumienia. 

 

Ventus Compact - Kompaktowe centrale podwieszane

Koncepcja central podwieszanych oparta jest na bloku bazowym, w skład którego wchodzą: wysoko sprawny przeciw-prądowy wymiennik heksagonalny do odzysku energii - ciepła oraz chłodu w zależności od przeznaczenia instalacji, komplet ultrakrótkich filtrów powietrza o dużej chłonności, wysoko sprawne zespoły wentylatorowe z silnikami EC oraz zabudowany w centrali wielofunkcyjny system sterowania. By dodatkowo podnieść realny stopień odzysku ciepła zastosowano dynamiczne wyliczanie punktu szronienia wymiennika w oparciu o mierzone parametry, co mocno wydłuża czas pracy odzysku w zimie, w okresach o ujemnych temperaturach zewnętrznych.


Analogicznie do kompaktowych central stojących, centrale podwieszane wyposażone są w wysoko chłonne filtry powietrza Mini Pleat oraz wysoko sprawne silniki EC. Podobnie jak w centralach podwieszanych, dostępne są również dostawki z funkcjami grzania, chłodzenia, tłumienia hałasu.

Nowe centrale podwieszane są jednymi z najniższych urządzeń dla odpowiednich wydatków powietrza, co pozwala na elastyczność i wygodę ich stosowania.

Dla central podwieszanych dostępne są także układy nawiewne i wywiewne bez odzysku.

Centrale kompaktowe VENTUS to doskonałe rozwiązanie dla wymagających klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość, szybkość dostawy oraz niskie koszty zarówno nabycia urządzenia, jak i jego eksploatacji.

Niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na bardziej uniwersalne zastosowanie w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Cena kompaktowego urządzenia VENTUS z fabrycznym okablowaniem jest niższa od ceny tradycyjnego urządzenia z kosztem instalacji montowanej na obiekcie.