Zapraszamy do korzystania z aktualnej bazy rysunków DWG central kompaktowych SupraBox Comfort ...H.

Centrale kompaktowe SupraBox Comfort stojące, z przyłączem poziomym (wersja H) - bloki CAD

Centrale dostępne są zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na potrzeby projektowe systemów instalacyjnych, przygotowane zostały uproszczone bloki CAD 2D (dostępne dla wszystkich widoków) i modele 3D. 

Pliki DWG dostępne są zarówno z poziomu poszczególnych modeli, jak i w dziale "Bloki CAD".

 

Pobierz bibliotekę CAD