Centrale klimatyzacyjne z wymiennikiem rotacyjnym GOLD RX, które charakteryzują się wysokim odzyskiem energii cieplnej oraz wysoką efektywnością energetyczną uzyskały certyfikat Passive House Institute.

Centrale GOLD RX z certyfikatem Passive House Institute.
GOLD RX z certyfikatem

Instytut Budownictwa Pasywnego (Passive House Institute ) to niezależny instytut badawczy, który odegrał kluczową rolę w rozwoju koncepcji budownictwa pasywnego na przestrzeni ostatnich 20 lat. Obiekt ubiegający się o status budynku pasywnego, musi być wykonany z najlepszej jakości komponentów budowlanych. Spełniając wszystkie wymogi Instytutu, centrale GOLD RX udowodniły swoją wysoką efektywność energetyczną stając się certyfikowanym komponentem dla budowy domów pasywnych.

Instytut certyfikował centrale GOLD RX łącznie w 12 wielkościach (04-35, 50) do maksymalnego przepływu powietrza - 9000 m3/h. Jest to pierwszy w historii Passive House Institute certyfikat przyznany centralom dla dużych przepływów powietrza.

>> Zobacz typoszereg central GOLD