Budujesz nowy dom lub planujesz modernizację istniejącego budynku? Rządowy program Czyste Powietrze będzie dla Ciebie receptą na zanieczyszczone powietrze!

Program stworzony dla budynków termomodernizowanych oraz nowych*, zakłada otrzymanie dopłaty na materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz z wykonaniem usługi montażu.

*W nowym budynku dopłatę otrzymujemy, jeśli przegrody mają współczynniki przewodzenia ciepła dla WT 2021.

Dodatkowe wymagania odnośnie centrali wentylacyjnej:

  • graniczna sprawność temp. odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej >=85%, osiągnięta przy przynajmniej jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze- gazy spalinowe”,
  • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej <= 0,50Wh/m3,
  • wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Środki na udzielenie dotacji i pożyczek pochodzą z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska.

Aby wziąć udział w programie wystarczy załatwić wszelkie formalności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dopłaty uzależniona jest od wielkości dochodów osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Program stworzony z myślą o osobach z niskim i średnim dochodem - czym niższe dochody tym większa kwota do uzyskania. Maksymalny koszt zwrotu w programie to 53 tys. złotych (na instalacje wentylacji mechanicznej do 9 tysięcy).

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

Rząd już zapowiada, że realizacja Czystego Powietrza pochłonie łącznie ok. 103 mld zł.

Cele programu Czyste Powietrze:

  • poprawa energetyki domów jednorodzinnych,
  • poprawa jakości powietrza w Polsce, likwidacja smogu,
  • wyeliminowanie procederu palenia śmieci.

Firma Vents Group poleca swoją słynną rekuperacje VUT 350 VB EC, która spełnia wszystkie powyższe wymagania.

 

Dowiedz się więcej o centrali wentylacyjnej

 

Dowiedz się więcej o programie

 

Źródło: Vents Group