Nowy katalog obowiązuje od 01.02.2020.

Cennik PPHU Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z. o.o.

Wzór oznaczania wentylatorów …………………………………………………………………………………………….……..3

I. WENTYLATORY

Wentylatory dachowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylator dachowy WDc/s …………………………………………………………………………………………….……….4

2. Wentylator dachowy WDc ………………………………………………………………………………………………..……….4

3. Wentylator dachowy WDc/sw ……………………………………………………………………………………………………5

4. Wentylator dachowy WDc/w …………………………………………………………………………………………………….5

5. Wentylator dachowy WDk …………………………………………………………………………………………………………6

Wentylatory dachowe WDc/s z osłoną aerodynamiczną

7. Wentylator dachowy WDc/s-o ……………………………………………………………………………………………………6

8. Wentylator dachowy WDc/sw-o …………………………………………………………………………………………………7

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe 

9. Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WDc/s-Ex …………………………………………………………………8

10. Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WDc/sw-Ex ……………………………………………………………8

11. Wentylator dachowy przeciwwybuchowy chemoodporny WDc/s-Ex-K …………………………………8

12. Wentylator dachowy przeciwwybuchowy chemoodporny WDc/sw-Ex-K ………………………………8

Wentylatory promieniowe (standardowe i chemoodporne) 

1. Wentylator promieniowy WA …………………………………………………………………………………………………...9

2. Wentylator promieniowy WB ………………………………………………………………………………………………......9

Wentylatory kanałowe (standardowe i chemoodporne)

2. Wentylator kanałowy WKP-K (chemoodporny) ………………………………………………………………………10

Wentylatory osiowe (standardowe)

1. Wentylator osiowy WSO (standardowy )…………………………………………………………………........……..11

II. PODSTAWY DACHOWE Z PVC I METALU (STANDARDOWE ICHEMOODPORNE) ….…12

III. COKOŁY DACHOWE……………………………………………………………………………………………………….…..13

IV. PODSTAWY TŁUMIĄCE (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE)……………………………………13

V. TŁUMIKI AKUSTYCZNE (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE).……………………………………13

VI. WYWIETRZAKI

1. Wywietrzaki cylindryczne typu A (standardowe i chemoodporne)…………………………………………15

2. Wywietrzaki zespolone z wentylatorem dachowym ( standardowe i chemoodporne)…………..15

VII. NASADY HYBRYDOWE ………………………………………………………………………………………………….....16