CAREL uruchomił nową anglojęzyczną stronę internetową, która w całości poświęcona będzie tematyce ochrony zdrowia. Firma chce się tym samym podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w dbaniu o jakość powietrza.

Carel uruchamia stronę poświęconą ochronie zdrowia

Naszym celem jest pomoc w szerzeniu świadomości na temat pozytywnych relacji między kontrolą wilgotności a zdrowiem ludzi - komentuje Stefano Ruzzon, HVAC Projects and Dealers Group Head of Sales. Za pośrednictwem nowej strony internetowej zamierzamy rozpowszechniać wiedzę, która przyczyni się do tworzenia zdrowych środowisk, w których zapobiegać będzie się rozprzestrzenianiu infekcji, zwiększać produktywność i zapewniać  komfort pacjentów i personelu medycznego.

Treści podkreślają wagę, jaką powinno przykładać się do kontroli wilgotności i jakości powietrza, które bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie.

Strona internetowa poświęcona opiece zdrowotnej jest zaprojektowana przede wszystkim dla konsultantów, którzy potrzebują niezawodnych narzędzi edukacyjnych przed wyborem zaawansowanych rozwiązań dla placówek opieki zdrowotnej. - dodał Ruzzon. Mamy jednak nadzieję, że strona może być również użytecznym narzędziem dla użytkowników końcowych, źródłem cennych informacji dotyczących wpływu wilgotności względnej na ich zdrowe środowisko pracy.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy CAREL jest idealnym partnerem, którego rozwiązania gwarantują skuteczną kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach.

https://healthcare.carel.com/