Budowa wentylatora.
W budowie wentylatora wyróżniamy następujące części:
Poszczególne części wentylatora

Wirnik:

Wirnik (potocznie zwany śmigłem) składa się z łopatek zamocowanych na piaście. Planetfan produkuje wirniki o średnicach od 260 do 1250mm. Wirniki wszystkich wentylatorów wyważane są dynamicznie, zgodnie z normą PN-93/N-01359, w klasie wyważenia G-6,3. Wirniki mogą być wyposażone w łopatki prawe (D), lewe (S) i rewersyjne.

Wirnik prawy (D) - obroty wirnika zgodne z ruchem wskazówek zegara patrząc od strony wylotu powietrza, przepływ w kierunku osoby patrzącej.
Wirnik lewy (S) - obroty wirnika w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara patrząc od strony wylotu powietrza, przepływ w kierunku osoby patrzącej.
Wirnik rewersyjny - obroty mogą być prawe lub lewe.

Wirnik - nazwa potoczna: śmigło.

Łopatka:

Łopatka stanowi część składową wirnika. Łopatki mogą być wykonane z:

- PPG - polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym (maksymalna temperatura środowiska pracy: 80°C),
- PAG - poliamidu zbrojonego włóknem szklanym (maksymalna temperatura środowiska pracy: 120°C),
- PAGAS - poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w wykonaniu antyelektrostatycznym (maksymalna temperatura środowiska pracy: 120°C),
- AL - aluminium (maksymalna temperatura środowiska pracy: 150°C),
- RYT - RYTONu - mieszaniny włókien szklanych oraz wypełniaczy mineralnych (maksymalna temperatura środowiska pracy: 240°C).

Łopatki mogą być mocowane pod różnymi kątami, co ma bezpośredni wpływ na wydajność wentylatora. Tradycyjne łopatki przystosowane są do pracy w jedną stronę, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza ustalonym przez Zamawiającego. Nowością w ofercie Planetfan jest łopatka rewersyjna, której unikalny kształt umożliwia pracę w obie strony.

Piasta:

Piasta stanowi część składową wirnika. Znajduje się w centralnej części wentylatora. Piasta wykonana jest z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Zależnie od potrzeby do piasty montuje się od 3 do 16 łopatek. W środku znajduje się otwór, za pomocą którego wirnik montowany jest na wale silnika.

Silnik:

Silniki dobierane są w zależności od wymagań Klienta. Oferujemy silniki jedno i dwubiegowe. Silniki dwubiegowe stosuje się w przypadku zmiennych warunków pracy wentylatora, by obniżyć do minimum koszty eksploatacji. W zależności od wentylatora stosujemy silniki jedno lub trójfazowe, w wykonaniu wysokotemperaturowym lub przeciwwybuchowym.

Obudowa:

Obudowy do produkowanych przez nas wentylatorów wykonywane są z następujących materiałów:
- blachy aluminiowej,
- blachy stalowej czarnej (malowanej lub ocynkowanej),
- blachy stalowej nierdzewnej,
- laminatu.

Tabliczka znamionowa:

Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje: dane producenta, numer produktu oraz jego parametry. Dodatkowo na obudowie znajdują się strzałki kierunkowe informujące o kierunku obrotów wirnika i przepływu powietrza w wentylatorze.

Taśma aluminiowa:

Taśma aluminiowa wyścielająca wnętrze obudowy występuje tylko w wentylatorach przeciwwybuchowych typu KEX.


www.planetfan.pl