Uchwalona 15 stycznia nowelizacja Prawa Budowlanego znosi pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych, jeśli ich budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Dzięki nowelizacji również szybciej otrzyma się zgodę na użytkowanie.

Budowa domu coraz łatwiejsza

Jak donoszą zarówno źródła internetowe, jak i przekazy telewizyjne, za uchwaleniem nowelizacji było 305 posłów, przeciwko było 2 posłów, a wstrzymało się od głosu 142 posłów.

Dzięki nowelizacji nie potrzebna będzie już zgoda na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego, kiedy obszar oddziaływania tego domu nie wykracza poza obszar działki, czyli wówczas kiedy dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Chcąc budować lub przebudować dom, wskazane będzie jedynie dostarczenie zgłoszenia budowy oraz projektu do starostwa, gdzie przewidywany czas oczekiwania to do 30 dni (ewentualny sprzeciw). Zmniejszy się również czas oczekiwania na zgodę na użtkowanie. Zamiast 21 dni, będziemy czekać 14 dni.  

Nowela znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego:

  • oświadczenia o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu 
  • oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  
  • oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej  

Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Obecnie również nie będzie konieczności zgłoszenia terminu rozpoczęcia budowy, gdzie do tej pory inwestor musiał zgłosić termin do 7 dni przed ich rozpoczęciem.