biuletyn

BIULETYN KLIMATYCZNY
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Klimatycznego wydawany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i redagowany we współpracy z członkami Koalicji Klimatycznej.

Wydanie nr 27 jest w dużej mierze poświęcone zagadnieniom efektywności energetycznej i prezentuje walkę o skuteczne regulacje służące jej poprawie toczącą się na poziomie unijnym i na poziomie krajowym. W dwudziestym siódmym już numerze gros artykułów poświęconych jest efektywności energetycznej. Czytelnicy znajdą w nim m.in. podsumowanie działań w sprawie efektywności energetycznej na szczeblu krajowym (prace nad ustawą) oraz europejskim (Europejski plan na rzecz efektywności energetycznej). Dodatkowo, został zaprezentowany stan obecny i wyzwania związane z recastem Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków.

Nie zapomniano również o zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej, sprawach międzynarodowych negocjacji klimatycznych (tym razem prezentujemy MiniCOP) oraz innych ważnych oraz ciekawych tematach.

[attach=attach1]BIULETYN KLIMATYCZNY nr 27[/attach]

Źródło: Koalicja Klimatyczna