FLUID DESK LIBRARY MANAGER to program, który umożliwia konfigurowanie komponentów systemu CHEMOWENT. Dodatkowo stwarza możliwość modyfikacji systemu podczas projektowania wentylacji przy użyciu Ventpack 4.0.

Biblioteka CHEMOWENT w programie Ventpack 4.0 – dostępna od 15.06.2016

Biblioteka CHEMOWENT CAD w oprogramowaniu FLUID DESK

  • Ventpack 4.0 umożliwia tworzenie pełnych obliczeń hydraulicznych orazzestawień materiałowych, które zapisywane są w formie xml i xls.
  • Ventpack 4.0 współpracuje z oprogramowaniem AutoCAD oraz coraz bardziejpopularną platformą BricsCAD. Szereg automatycznych i ergonomicznychfunkcji wspomagających rysowanie oraz tworzenie widokówkrawędziowych i płaszczyznowych oraz płynne przechodzenie pomiędzywidokami 2D i 3D zapewniają, że projektowanie rozwiązań systemowychoferowanych przez GKI KOMPLEKS z wykorzystaniem programów FLUIDDESK jest proste i szybkie.
  • Dzięki wykorzystaniu serwisu internetowego Partshelf24.com możliwejest szybkie skonfi gurowanie komponentów oferowanych przez fi rmę GKIKOMPLEKS i przesłanie zapytania umożliwiając szybką wycenę

 

Dodatkowo CHEMOWENT wprowadza nowy katalog techniczny w którym znajdziemy 4 główne działy:

  1. RURY I KSZTAŁTKI przekrój okrągły
  2. RURY I KSZTAŁTKI przekrój prostokątny
  3. WENTYLATORY CHEMOODPORNE
  4. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 

 

Pobierz katalog techniczny