- Choć do zimy jeszcze daleko, o termoizolacyjności domu watro myśleć od samego początku jego budowy. Będzie to miało decydujący wpływ na koszt eksploatacji przez wszystkie kolejne lata użytkowania budynku. Jedną z najważniejszych kwestii w tym względzie jest wybór materiału do wznoszenia ścian zewnętrznych, a wśród murowych elementów konstrukcyjnych nie ma „cieplejszych” niż te z betonu komórkowego – wyjaśnia Robert Janiak Product Manager firmy H+H Polska.

Beton komórkowy gwarancją ciepła w domu

Od kiedy zaostrzono przepisy dotyczące termoizolacyjności przegród, o energooszczędności budynków mówi się bardzo dużo. Na parametry związane z ciepłochronnością zwracają uwagę inwestorzy publiczni i deweloperzy, ale świadomość ich znaczenia jest także coraz większa wśród osób budujących własny dom. I nic dziwnego, gdyż nie tylko jest to związane z koniecznością spełnienia wymagań Warunków Technicznych, ale głównie przekłada się na realne koszty ogrzewania. 

Co jest najważniejsze?

Energooszczędność materiałów budowlanych można oceniać w odniesieniu do kilku aspektów. Najpopularniejszym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła U, który opisuje termoizolacyjność konkretnych przegród. - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obecnie współczynnik U dla ścian zewnętrznych nie może być wyższy niż 0,23W/m2K, a od stycznia 2021 r. nie będzie mógł przekraczać 0,20W/m2K - tłumaczy ekspert firmy H+H Polska.

Parametrem opisującym bezpośrednio właściwości termoizolacyjne materiału jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im mniejsza jest jego wartość, tym większa ochrona przed ucieczką ciepła. Warto sprawdzić też opór cieplny przegrody R, który zależy od rodzaju materiału i jego grubości. Porównując specyfikację techniczną produktów murowych, trzeba pamiętać, że termoizolacyjność materiałów murowych jest tym większa, im mniejsza jest ich gęstość objętościowa.

Dlaczego beton komórkowy? 


Beton komórkowy swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza licznym kulistym porom wypełnionym powietrzem. Stanowi ono aż 85% struktury tego materiału. Skutkuje to doskonałym współczynnikiem λ, który dla betonu komórkowego kształtuje się na poziomie 0,085 ÷ 0,205W/(m·K). W ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć można elementy murowe z betonu komórkowego o różnej gęstości od 300 do 800kg/m3. Do przegród warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu stosuje się zazwyczaj bloczki gęstości 400 ÷ 600. Bloczki o niższych gęstościach odznaczają się tak dobrą termoizolacyjnością, gdyż jako jedne z nielicznych dostępnych na rynku materiałów konstrukcyjnych, mogą zostać wykorzystane do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Przegroda z bloczków H+H Gold 2,0-350 TERMO o szerokości 48cm bez żadnej dodatkowej izolacji osiąga U = 0,20W/(m2K), a z bloczków H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO tylko 0,17W/(m2K).

Warto dodać, że na energooszczędność budynku wpływ ma nie tylko rodzaj materiału, ale także sposób wykonania przegród. Elementy z betonu komórkowego wyróżniają się bardzo dużą dokładnością wymiarową, dzięki czemu mogą być łączone na tzw. zaprawę cienkowarstwową. Ograniczenie grubości spoin do minimum zapewni, że ściana będzie jednorodna termicznie i pozbawiona mostków termicznych. 

 

Dowiedz się więcej