Miło nam poinformować, że centrale wentylacyjne VEBAR (dawniej DNWB) produkowane przez firmę Bartosz w wykonaniu higienicznym spełniają wszelkie wymogi, które stawiane są systemom wentylacji przeznaczonych dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Bartosz Wentylacja: produkty z atestem PZH wykonanie higieniczne.
Takimi pomieszczeniami są, m.in.:

- w szpitalach (sale operacyjne),
- laboratoriach,
- zakładach farmaceutycznych,
- zakładach produkcji żywności.

Jakość wykonania, niezawodność oraz spełnienie najwyższych standardów higienicznych zostały potwierdzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Otrzymany Atest higieniczny PZH dotyczy central w wykonaniu higienicznym: z odzyskiem ciepła (VEBAR WS, VEBAR CS) oraz bez odzysku ciepła (VEBAR N, VEBAR W, VEBAR CNW) i udostępniany jest do wglądu w Dziale Wentylacji (tel. (85) 745 57 12 w. 70).


atest