Produkowane przez firmę Radwan centrale wentylacyjne Restor P uzyskały Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Atest Higieniczny dla central wentylacyjnych RESTOR P
Instytut potwierdził tym samym możliwość stosowania central rekuperacyjnych typu Restor P z wymiennikiem krzyżowym oraz układem pompy ciepła z funkcją chłodzenia i grzania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych, budynkach pasywnych, zakładach produkcyjnych o niskiej charakterystyce zapotrzebowania na ciepło.

Atest Higieniczny dla central wentylacyjnych RESTOR PŹródło: RADWAN