Rekordowe przychody, zakończenie ważnych kontraktów i inwestycje w kadry - notowana na NewConnect spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA podsumowała IV kwartał ubiegłego roku.

Spółka wypracowała w ostatnim kwartale 2013 r ponad 8,6 mln zł przychodu, tj. o 27,3 proc. więcej w porównaniu z IV kwartałem 2012r. W całym 2013 r. APS SA osiągnęła blisko 22,7 mln zł przychodów- o 5,3 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.

Wysoki, choć nieco niższy w porównaniu z bardzo dobrym rokiem 2012, był też zysk netto - w czwartym kwartale APS SA zarobiła na czysto ponad 911 tys. zł, a w całym 2013 r – blisko 1 mln 365 tys. zł. Na uwagę zasługują doskonałe wyniki uzyskane w działalności handlowej. Zwiększenie obrotów o blisko 600 tysięcy zł ze sprzedaży produktów wyraźnie wskazują - zdaniem zarządu - na poprawę koniunktury gospodarczej klientów spółki.

- Tak dobre wyniki uzyskane w czwartym kwartale 2013 roku podsumowują cały rok starań pracowników spółki o potwierdzenie wysokiej pozycji Automatyka Pomiary Sterowanie SA na rynku automatyki przemysłowej – mówi Bogusław Łącki, prezes APS SA. - W praktyce gospodarczej nie ma mowy o łatwym uzyskiwaniu dobrych wyników, ale nas nie zadawalają „krew, pot i łzy”. Zawsze analizujemy co można było zrobić lepiej, by wnioski skutkowały w przyszłości jeszcze lepszą kondycją spółki.

Trzeba dodać, że APS SA osiągnęła tak dobry wynik, mimo zwiększonych kosztów pracy, spowodowanych zdecydowanie większą ilością zadań realizowanych w wydłużonym czasie pracy. Również nagroda za wyniki osiągnięte w roku 2013r. była wyższa niż w 2012, co wynika z motywacyjnego systemu płacowego w APS SA.

- Jesteśmy nadal na etapie ciągłego rozwoju i aby sprostać postawionemu sobie zadaniu przyrostu obrotów i zysków nieustannie modernizujemy organizację pracy – dodaje prezes Łącki.

W czwartym kwartale 2013 roku APS zakończyła realizację umowy na modernizację systemu sterowania pracą kotła i palników rozpałkowych w Ciepłowni Kawęczyn" dla PGNiG TERMIKA S.A. Inny ważny kontrakt zamknięty w tym okresie to „Dostawa wyspecyfikowanych elementów w ramach projektu i budowy II linii metra w Warszawie, na odcinku od stacji ”Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”” dla AGP METRO POLSKA.

Spółka rozpoczęła też realizację umowy z Wodociągami Białostockimi. W jej ramach APS SA wraz z inną białostocka firmą – Remex współpracują przy budowie separatora piasku na terenie białostockiej Oczyszczalni Ścieków. Termin zakończenia umowy to koniec września br.

APS SA planowo realizuje projekt „Akademia APS – kompleksowy program szkoleniowo – doradczy dla firmy Automatyka Pomiary Sterowanie SA i jej pracowników”. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy ma na celu wsparcie firmy, prowadzącej innowacyjną działalność w dziedzinie automatyki przemysłowej w bieżącym uzupełnianiu wiedzy przez jej pracowników.

Kurs akcji spółki na NewConnect wzrósł w trakcie ubiegłego roku o ok. 30 proc.