Alnor: Regulatory przepływu VAV
Nowość
Regulatory przepływu VAV - nowość w ofercie Alnor:

* wysoka dokładność pomiaru przepływu powietrza (również w przypadku montażu regulatora w miejscach o silnie
* zaburzonym przepływie powietrza np. odcinki za kolanami, trójnikami, itp.),
* szczelność przepustnicy regulacyjnej sklasyfikowana w 4 klasie zgodnie z EN-1751:1998,
* nieszczelność obudowy sklasyfikowana w klasie C zgodnie z EN-1751:1998,
* element przepustnicy zgodny z elementami regulacyjnymi Spiro, które posiadają certyfikat klasy szczelności „D” według SITAC,
* zakres temperatur pracy od 0 do 50 oC,
* zakres ciśnienia różnicowego od 0 do 600 Pa,
* możliwość pomiaru aktualnych parametrów przepływu powietrza przy użyciu zewnętrznych mikromanometrów.


Pobierz kartę techniczną regulatorów w pliku pdf

Więcej informacji znajdziesz w artykule "Regulatory VAV Alnor"
Źródło: ''