SMAY wytycza nowe kierunki rozwoju w dziedzinie wentylacji ppoż. organizując cykliczne spotkania z ekspertami z branży. Tym razem w Dworku Tryumf koło Białegostoku dnia 25 września odbyło się kolejne, piąte, seminarium szkoleniowe z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY.

Akademia Wentylacji Pożarowej w Białymstoku - relacja
Patronat honorowy nad Akademią objęło Stowarzyszenie Polska Wentylacja oraz białostocki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Akademia miała charakter szkoleniowy, poruszała zagadnienia z zakresu wentylacji pożarowej (ustawodawstwo, odpowiedzialność projektowe, funkcjonalność, niezawodność, odbiory bez przymrużenia oka) nie tylko od strony merytorycznej ale i praktycznego zastosowania w procesie projektowania czy wykonawstwa.

Seminarium otworzyła p. Marzena Maj - Dyrektor Handlowy SMAY, która serdecznie powitała przybyłych słuchaczy oraz opowiedziała o celach seminarium. Natomiast Jarosław Wiche - Dyrektor Techniczny SMAY prowadził konferencję służąc pomocą w zakresie omawianych zagadnień na każdym etapie prezentacji.
Spotkanie rozpoczął gość specjalny w osobie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Białymstoku - Włodzimierz Ławniczuk, który zreferował 30-letnią działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Białymstoku.

Podczas prelekcji dr inż. Dariusza Ratajczaka słuchacze zapoznali się z wymaganiami przepisów dla wentylacji pożarowej oraz perspektywie ich zmian, o konsekwencjach wejścia w życie unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011, o przewidywanych zmianach przepisów dotyczących wentylacji pożarowej.
Wybitny wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej - dr inż. Grzegorz Kubicki, w swojej prelekcji omówił wentylację pożarową budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym oraz opowiedział między innymi o problemach przy praktycznej realizacji projektu technicznego.

Ile jest możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych służących do ochrony ppoż.? Która z nich jest właściwa dla danego wyrobu? Jakie istnieją dokumenty związane z wprowadzeniem wyrobów do obrotu i stosowania? Na te pytania oraz zagadnienia związane z identyfikacją aktów prawnych regulujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stasowania odpowiedział Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko.

W trakcie Akademii Wentylacji Pożarowej przedstawiono również innowacyjne, na skalę światową, rozwiązania ochrony ppoż. w systemach wentylacji pożarowej, podnoszące komfort i bezpieczeństwo przebywania ludzi w budynkach.

Kierownik Działu Automatyki SMAY - Robert Zapała opowiedział o pierwszym inteligentnym systemie ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacji Safety Way®. To autorskie rozwiązanie firmy SMAY chronione międzynarodowym patentem. Omówiono ideę działania systemu i jego najważniejszych zalet na podstawie, przeprowadzonego w skali rzeczywistej, projektu badawczo-wdrożeniowego na 23 kondygnacyjnym biurowcu Treimorfa w Krakowie. Praktyczne funkcjonowanie systemu przepływowego SafetyWay® przedstawiono również w oparciu o autentyczny projekt, który został zrealizowany w najwyższym biurowcu w Polsce - Sky Tower we Wrocławiu.

Integralną częścią SafetyWay® jest kompaktowe inteligentne urządzenie typu iSWAY-FC Adaptive, posiadające zdolność do samo-adaptacji w zależności od zmieniających się zewnętrznych warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, wysokie i niskie temperatury oraz warunków wewnętrznych takich jak nieszczelności zabezpieczanych przestrzeni, zapewniając niespotykaną dotychczas dokładność oraz szybkość regulacji parametrów cienienia i przepływu powietrza. O tym właśnie opowiadała prezentacja filmowa kierownika działu badań i rozwoju firmy SMAY - Izabeli Tekielak-Skałka.

Doskonałym dopełnieniem ww. wykładu była prelekcja przedstawiciela firmy PLUM - Romana Murawskiego, który przedstawił zasadę działania adaptacyjnego systemu regulacji układów różnicowania ciśnień urządzeń serii iSWAY-FC-Adaptive®.

Kolejną prezentację poprowadzili przedstawiciele SMAY Tomasz Burdzy i Izabela Tekielak-Skałka, którzy przedstawili zagadnienia związane ze strumieniową i kanałową wentylacją garaży, obejmujące aspekty projektowe, spostrzeżenia praktyczne oraz prowadzenie symulacji CFD i prób dymowych jako narzędzia do weryfikacji poprawności pracy instalacji.

Ostatni wykład seminarium pt. „Przegląd oferty Smay wraz z obiektami referencyjnymi” poprowadził opiekun regionu, Menager ds. Kluczowych Klientów Michał Piasecki.

AWP jak zwykle cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło ponad 60 osób, byli to głównie projektanci, architekci, rzeczoznawcy p.poż., menedżerowie reprezentujący firmy z sektora budownictwa. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat uczestnictwa podpisany przez niezależnych ekspertów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych i gadżetami firmowymi.

Kolejne seminarium z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY odbędzie się we Wrocławiu. Szczegóły już wkrótce dostępne będą na naszej stronie. Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w seminarium i ciekawe dyskusje.


AWPAWPAWP
AWPAWPAWP