W dniu 16 stycznia w Hotelu Rzeszów odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY.

Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY w Rzeszowie - relacja
Podczas seminarium słuchacze mieli przyjemność wysłuchać wykładów tak wybitnych specjalistów jak:
* dr inż. Grzegorz Kubicki - wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej,
* dr inż. Dariusz Ratajczak - ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, współautor przepisów,
* mgr inż. Roman Murawski - Dyrektor ds. Techniki Grzewczej i Wentylacyjnej firmy Plum Sp. z o.o.

W trakcie Akademii Wentylacji Pożarowej słuchacze zapoznali się z wymaganiami przepisów dla wentylacji pożarowej oraz perspektywie ich zmian, o konsekwencjach wejścia w życie nowego unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011, o przewidywanych zmianach przepisów dotyczących wentylacji pożarowej (dr inż. Dariusz Ratajczak). Dr inż. Grzegorz Kubicki w swojej prelekcji omówił wentylację pożarową budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym oraz opowiedział między innymi o problemach przy praktycznej realizacji projektu technicznego.

Podczas seminarium nie zabrakło również praktycznych aspektów związanych z wentylacją pożarową. Omówiona została między innymi budowa systemu przepływowego SafetyWay® w oparciu o rzeczywisty projekt, który został zrealizowany w najwyższym biurowcu w Polsce – Sky Tower we Wrocławiu (Grzegorz Sypek, Robert Zapała, SMAY). Z kolei Izabela Tekielak-Skałka, kierownik działu badań i rozwoju firmy SMAY dokonała prezentacji najnowszych rozwiązań w dziadzienie systemów różnicowania ciśnienia – jednostek napowietrzających iSWAY-FC-Adaptive®. Doskonałym uzupełnieniem wspomnianego wykładu była prelekcja pana Romana Murawskiego z firmy Plum, który przybliżył zasadę działania systemu regulacji układów różnicowania ciśnień urządzeń serii iSWAY-FC-Adaptive®.

Ostatni wykład seminarium poświęcony został podstawom projektowania wentylacji strumieniowej garaży, wykorzystaniu symulacji komputerowych jako narzędzia do oceny poprawności projektu, walidacji symulacji komputerowych oraz o próbach odbiorowych (Izabela Tekielak-Skałka (SMAY) oraz Tomasz Burdzy (SMAY).

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa podpisany przez niezależnych ekspertów.

Kolejne seminarium z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY odbędzie się w Poznaniu. Szczegóły już wkrótce dostępne będą na stronie internetowej SMAY.

Serdecznie zapraszamy!




GALERIA


AWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWPAWP