Firma Air Products jest światowym liderem w dostarczaniu technologii oraz sprzętu do wydobycia gazu ziemnego. Jest także największym dostawcą gazów technicznych w Polsce. W ostatnich dniach lider podpisał umowę z konsorcjum w skład którego wchodzą firmy Technip i Jamal Gas Corporation.

Air Products: projekt jamalski w Rosji wsparty technologią i sprzętem od AIr Products do wydobycia gazu ziemnego.
Celem porozumienia jest wdrożenie i uruchomienie jamalskiego projektu skraplania gazu ziemnego (LNG). Budowany obecnie na Półwyspie Jamalskim zakład będzie pierwszym w Rosji, gdzie wdrożona zostanie opracowana przez Air Products technologia oraz wykorzystany sprzęt Air Products do skraplania gazu ziemnego. Będzie to największa instalacja produkująca i eksportująca gaz ziemny w tym kraju.

Air Products

Na potrzeby projektu Air Products dostarczy trzy główne kriogeniczne wymienniki ciepła MCR®, które będą wykorzystywane na głównym etapie procesu skraplania oziębionej propanem mieszanki chłodzącej. Każda z tych jednostek, wykorzystująca proces technologiczny firmy Air Products AP-C3MRTM oraz jej sprzęt, wyprodukuje 5,5 miliona ton skroplonego gazu rocznie. Całkowita roczna wydajność instalacji, składającej się z trzech linii do skraplania i oczyszczania gazu ziemnego wyniesie 16,5 miliona ton rocznie.

„Jest to największy projekt tego typu zlokalizowany w strefie arktycznej oraz najdalej położony na północ zakład produkujący gaz ziemny na świecie. W związku z tym, musieliśmy stawić czoła wyzwaniom związanym nie tylko z jego odległym położeniem, ale także z dużymi wahaniami temperatury w tym regionie. Nasz sprzęt i proces technologiczny zostały tak skonfigurowane, aby sprostać tym wymogom. Bardzo cieszymy się, że możemy odgrywać tak istotną rolę w tym przełomowym projekcie” – powiedział Jim Solomon, dyrektor ds. LNG w firmie Air Products. Solomon dodał, że wliczając Rosję, technologia Air Products do skraplania gazu ziemnego stosowana jest już w 17 państwach na całym świecie.

Air Products

„Po dokonaniu oceny zaproponowanej technologii, Jamał LNG wybrał firmę Air Products w oparciu o jej globalne doświadczenie w skraplaniu gazu ziemnego. Jesteśmy przekonani, że proces MCR opracowany przez Air Products jest najlepszą dostępną technologią odpowiadającą wymaganiom tego projektu. Cieszymy się na owocną współpracę z Air Products i spodziewamy się zgodnego z harmonogramem uruchomienia produkcji” – powiedział Igor Chasnyk, zastępca dyrektora projektu ds. przedoperacyjnych w Jamał LNG.

Skroplony gaz ziemny pochodzący z projektu Jamał LNG będzie wykorzystywany głównie do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię ze strony państw azjatyckich oraz z obszaru Pacyfiku.

Air Products

Większość całkowitej światowej produkcji skroplonego gazu ziemnego wytwarzana jest przy zastosowaniu technologii Air Products. Do tej pory Air Products zaprojektowała, wyprodukowała i wyeksportowała ponad 100 spiralnych wymienników ciepła przeznaczonych dla projektów LNG na całym świecie. W ramach wsparcia dla tej gałęzi przemysłu Air Products dostarcza technologię i sprzęt do procesów skraplania gazu ziemnego. Znajdują one zastosowanie w dużych zakładach eksportujących surowiec, małych i średnich wytwórniach LNG, pływających wytwórniach skroplonego gazu ziemnego oraz instalacjach do magazynowania i regazyfikacji tego surowca.

Firmom wydobywającym gaz ziemny Air Products dostarcza azot oraz systemy do membranowego osuszania gazu, które są stosowane na platformach wiertniczych. Natomiast przewoźnikom skroplonego gazu ziemnego Air Products zapewnia m.in. suche generatory gazów obojętnych oraz okrętowe i naziemne membranowe systemy do wytwarzania azotu, a także kriogeniczne systemy do wytwarzania azotu dla terminali odbiorczych gazu ziemnego oraz instalacji zapewniających odbiór skroplonego gazu ziemnego w podstawie (base-load).