Nietrudno zauważyć, że w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijającymi się systemami klimatyzacyjnymi były systemy bezpośredniego odparowania, zarówno małych mocy, czyli popularne SPLIT’y jak i największe systemy bezpośredniego odparowania, systemy ze zmiennym przepływem czynnika, czyli systemy VRF.

Agregaty wody lodowej- najbliższa przyszłość

Agregaty wody lodowej w Europie praktycznie zostały wyparte z aplikacji do 100 kW, konkurując z systemami większej mocy, tam gdzie wykraczała ona poza możliwości jednego układu chłodniczego bezpośredniego odparowania. Nie oznacza to jednak, że agregaty wody lodowej nie rozwijają  się.

W przypadku producenta agregatów wody lodowej CLINT dystrybuowanego w Polsce przez KLIMA-TEHRM rok 2015 jest w pewnym sensie rokiem nowości, a hasłem przewodnim zmian jest podniesienie efektywności energetycznej. Nowe dyrektywy unijne określające efektywność energetyczną ewoluują od efektywności energetycznej wyznaczanej w jednym punkcie pracy przy mocy nominalnej (dla agregatów wody lodowej była to wartość EER dla tz/tp 7/12oC oraz temperatury zewnętrznej +35oC) w kierunku sezonowej efektywności energetycznej ESEER  (wartość będąca uśrednieniem częściowej wydajności w czterech temperaturach). Dla klimatyzatorów SPLIT stosowana regulacja unijna już obowiązuje (wskaźnik SEER z odpowiednim znormalizowanym sposobem wyznaczania), dla systemów większych pojawi się w najbliższym czasie.

Jak zmienią się agregaty wody lodowej CLINT, aby spełnić nowe wyśrubowane normy EU i znaleźć się w najwyższej klasie efektywności energetycznej „A”?

Poprzez modyfikację wszystkich podzespołów odpowiedzialnych za zużycie energii.

Pierwszy element to skraplacz. W nowych modelach zastosowano skraplacz typu microchannel.

Cechy tego skraplacza w porównaniu do tradycyjnych skraplaczy (rura miedziana z lamelami) to:

1.    Wzrost EER: zmniejszenie kosztów eksploatacji.
2.    Wzrost wydajności jednostkowej.
3.    Ekologia. Ładunek czynnika jest zmniejszony dzięki czemu redukujemy koszt emisji substancji do atmosfery.
4.    Redukcja wagi i gabarytów. Łatwiejsza lokalizacja i transport.


Nowe sprężarki sterowane inverterowo w dwóch typach SCROOL INVERTER I DIGITAL SCROOL
Korzyści z tego rozwiązania to:
1.    Wzrost ESEER: sezonowego wskaźnika efektywności Zapotrzebowanie na energię jest proporcjonalne do chwilowego obciążenia.
2.    Zwiększona żywotność: Unikając cykli on/off zmniejszamy zużycie elementów mechanicznych i elektrycznych.
3.    Likwidacja zasobnika akumulacyjnego. Dokładna regulacja wydajności skutkuje ciągłą pracą sprężarki przy mniejszej wydajności i likwiduje konieczność stosowania zasobników akumulacyjnych.
4.    Zmniejszenie minimalnej wydajności. Dzięki regulacji inwerter wymagana minimalna wydajność (przepływ) jest mniejsza niż przy rozwiązaniach tradycyjnych.

Wentylator skraplacza EC
Korzyści z tego rozwiązania to:
1.    Wzrost wskaźnika ESEER: wysoka efektywność.

  • Zachowana optymalna wydajność wentylatora.  
  • Stała temperatura skraplania.
  • Wysoka efektywność szczególnie przy częściowych obciążeniach.
  • Zredukowane piki energetyczne.

2.    Maksymalnie cicho.

  • Redukcja wydajności i emisji hałasu przy częściowych obciążeniach w szczególności w nocnych trybach pracy.


Zalane parowniki płaszczowo-rurowe
Korzyści
Lepsze EER: wzrost efektywności.
W porównaniu do tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych z całkowitym odparowaniem czynnika wymienniki zalane dysponują lepszą wymianą ciepła.  W konsekwencji wymienniki tej samej wielkości mają lepszą efektywność.

W efekcie tych zmian do 2015 roku w ofercie CLINT w rodzinie agregatów A klasy będzie około 170 modeli, w tym agregaty:
 
Agregaty wody lodowej z sprężarkami SCROOL Inverter i Digital Scrool
Agregaty multi spężarkowe  z sprężarkami SCROOL Inverter
Agregaty wody lodowej z inwerterowymi sprężarkami śrubowymi
Agregaty wody lodowej z sprężarkami odśrodkowymi TURBOCOR
Agregaty wody lodowej z odzyskiem ciepła czterorurowe
Agregaty wody lodowej z sprężarkami scrool inverret i rorary inverter
Pompy ciepła z sprężarkami scrool.

Autor:

Michał Zalewski
Kierownik Sekcji Szkoleń
Grupa KLIMA- THERM