Firma BLUE BOX należąca do grupy Swegon jako pierwsza wprowadziła do sprzedaży agregaty wody lodowej Kappa REV seria LGW na czynnik R1234ze, dla którego wartość GWP=6. Dlaczego jest to przełomowe rozwiązanie w branży klimatyzacyjnej? Nowy czynnik R1234ze z grupy HFO ma kilkaset razy mniejszy wpływ na globalne ocieplenie (GPW), aniżeli czynniki stosowane do tej pory. Oprócz zbliżonej wydajności, nowy agregat Kappa REV z serii LGW będzie bardziej przyjazny środowisku przy zachowaniu takiej samej niezawodności.

Agregat wody lodowej Kappa REV seria LGW ze sprężarkami śrubowymi pracujący z najnowszą generacją ekologicznego czynnika chłodniczego HFO typu R1234ze

Działania te wpisują się w strategię Unii Europejskiej „Europa 2020”, gdzie jednym z podstawowych dążeń strategicznych jest osiągnięcie celu „20/20/20” – czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia eksploatacji agregatów chłodniczych. Od lat wiele krajów na świecie zmierza do wycofania z obrotu części czynników chłodniczych, mając na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że Unia Europejska przoduje we wprowadzaniu tego typu ograniczeń. W konsekwencji, obecnie szeroko stosowane czynniki chłodnicze w agregatach  chłodniczych będą powoli wychodziły z użycia, być może nawet do całkowitego ich wycofania.

Zapobieganie niebezpiecznym zmianom klimatu jest obecnie priorytetem dla Unii Europejskiej.  wprowadzane są odpowiednie akty prawne, takie jak rozporządzenia wykonawcze w odniesieniu do  dyrektywy Ekoprojektu (Ecodesign), gdzie uwzględniane jest oddziaływanie produktu na środowisko w całym cyklu jego życia już na etapie projektowania – w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 w sprawie ograniczenia stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych, wiążące się z dodatkowymi kosztami eksploatacji urządzeń chłodniczych zawierających obecnie najbardziej popularne czynniki chłodnicze takie jak np. np. 410A czy 134a.

Ma to także istotne znaczenie w toku prowadzenia certyfikacji typu BREEAM, LEED czy też European GreenBuilding. Wychodząc tym działaniom na przeciw firma BLUE BOX wprowadziła pierwszy na rynku innowacyjny ekologiczny agregat na czynnik R1234ze ze sprężarkami śrubowymi typu KAPPA REV LGW. Dzięki temu klienci mogą w możliwie jak najmniejszym stopniu odczuć nieuniknione zmiany związane z regulacjami i ograniczeniami stosowania obecnie popularnych czynników chłodniczych. Nie bez  znaczenia ma tu także wieloletnia strategia i praktyka pro-ekologiczna prowadzona przez koncern SWEGON.

Należy podkreślić, że SWEGON to koncern z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji rozwiązań z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Przez cały czas swojego istnienia firma kieruje się polityką jakości oraz ochrony środowiska, dzięki czemu obecnie jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Fabryka BLUE BOX stanowiąca ważny element organizacji SWEGON jest znana z pionierskiego i innowacyjnego podejścia do opracowywania nowych produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie projektowania i produkcji urządzeń chłodniczych wpisuje się w globalną politykę całej grupy SWEGON. BLUE BOX tworzy urządzenia i systemy, zapewniające maksymalny poziom komfortu, wywierające możliwie najmniejszy wpływ na środowisko przy równoczesnej optymalizacji kosztów i zużycia energii, gdzie wybór czynnika chłodniczego jest jednym z kluczowych elementów w dążeniu do minimalizacji wpływu tych urządzeń na środowisko naturalne.

BLUE BOX jako cześć grupy SWEGON posiada specjalistyczne laboratorium utworzone na terenie fabryki urządzeń chłodniczych. Badane są tam wszystkie nowe rozwiązania i prototypy agregatów chłodniczych. W ostatnim okresie to właśnie fabryka BLUE BOX przeznaczyła znaczne środki na rozwój specjalistycznego zaplecza badawczego na swoim terenie. Laboratoria zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić możliwość badań wszystkim liniom produkcyjnym, łącznie z zaawansowanymi testami funkcjonalności oraz badań wydajności na poszczególnych stanowiskach kontrolnych. Dzięki temu było możliwe wprowadzenie w życie pionierskiego rozwiązania i stworzenie nowej generacji urządzeń na ekologiczny czynnik HFO mający już praktycznie pomijalny wpływ na globalne ocieplenie (dla nowej generacji czynnika R1234ze potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 6).

Przeprowadzone szczegółowe badania dają gwarancję prawidłowego i bezawaryjnego działania nowego typu agregatu.