110
111
68
74
107
109

Aerodynamika wentylacji ogólnej

To tytuł książki, której autorem jest Pan Stanisław Mierzwiński.
Technologia formowania pól prędkości przepływów powietrza w pomieszczeniach, prognozowanie jego quasi-swobodnych przepływów, dobór metod i narzędzi modelowania rozdziału powietrza wentylacyjnego, ocena przepływowych efektów wentylacji – to wdzięczne pole dla zastosowań wiedzy z dziedziny aerodynamiki stosowanej.
Podręcznik poświęcony jest fizycznej i matematycznej analizie zjawisk burzliwych przepływów powietrza w wentylacji pomieszczeń. Wyodrębniono 3 grupy tematyczne, a to: zjawiska przepływowe wentylacji, technologia formowania przepływów powietrza oraz narzędzia prognozowania przepływów powietrza.
W praktycznym ujęciu przedstawiono makroskopowe modele elementów rozdziału powietrza oraz mikroskopowe metody modelowania procesów wentylacji, a w tym szczegółowo fizykalne modelowanie wentylacji dużych pomieszczeń. Omówiono metodykę doboru koncepcji i systemu wentylacji, a także narzędzi prognozowania rozdziału powietrza. Podano przykłady fizykalnego i numerycznego modelowania rozdziału powietrza.
Podane opisy właściwości i przykłady wizualizacji „niewidzialnych”, ale odczuwalnych przepływów powietrza, mogą być pomocne w osiąganiu praktycznej umiejętności prognozowania efektów wentylacji w obiektach o różnorodnym przeznaczeniu.
Prognozowanie rozdziału powietrza jest istotną częścią fazy projektowania wentylacji obiektu. W dużej mierze od trafności tych prognoz zależy skuteczność wentylacji, uzyskiwana w zrealizowanej później inwestycji.
Aby w prognozach formować „niewidzialne” pola prędkości przepływów powietrzaw pomieszczeniu – stosownie do realizowanego zadania wentylacji – trzeba umieć sensownie dobierać odpowiednie metody i modele obliczeniowe jako narzędzia prognozowania.
Podręcznik ten jest adresowany przede wszystkim do studentów wyższych uczelni technicznych i do projektantów wentylacji. Może także zainteresować fachowców różnych innych specjalności, od których zależy skuteczna praca i efektywność układu wentylacji w całym cyklu życia obiektu – a więc inwestorów, pomiarowców diagnozujących efekty wentylacji, architektów tworzących koncepcję budynku, technologów użytkowania obiektu, inspektorów BHP, naukowców określających wskaźniki zagrożeń itp.
Szczególnie w numerycznym prognozowaniu przepływowych procesów wentylacji, przy aktualnym rozwoju techniki komputerowej i metod analiz numerycznych, znajomość fizycznych właściwości turbulentnych przepływów i fizycznych podstaw matematycznego opisu takich zjawisk jest szczególnie potrzebna – żeby w procesie projektowania podnosić jakość i użyteczność numerycznych symulacji rozdziału powietrza i aby ich wirtualne rezultaty były fizycznie realne.
W treści książki wykorzystano doświadczenie Autora i jego Współpracowników na Politechnice Śląskiej w działalności badawczej i dydaktycznej oraz w pracach projektowych dla gospodarki.
Autor jest profesorem zw. Politechniki Śląskiej. Główne kierunki jego naukowych zainteresowań to wentylacja i gospodarka cieplna obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego. Reprezentuje szkołę aerodynamiki stosowanej w wentylacji przemysłowej. Jest przedstawicielem naszego kraju w Komitecie Wykonawczym światowego programu badań „ENERGY CONSERVATION IN BUILDINGS AND COMMUNITY SYSTEMS”, realizowanego w ramach Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w Paryżu.
Podręcznik ten ukazał się nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 5, www.wydawnictwopolitechniki.pl. ISBN 978-83-7335-456-2

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.