Nowa klapa przeciwpożarowa CU4 to 240 minut odporności ogniowej.

AERECO: CU4 nowa klapa przeciwpożarowa o niespotykanej dotąd odporności ogniowej EI240S.
Odtwarza odporność ogniową przegrody budowlanej, przez którą przechodzi kanał wentylacyjny.

CU4CU4
Klapa przeciwpożarowa jest testowana w standardowych konstrukcjach mocujących (sztywna ściana/ podatna konstrukcja ścienna/strop) zgodnie z normą europejską EN 1366-2 przy ciśnieniu 500 Pa. Uzyskane wyniki są ważne dla podobnych konstrukcji mocujących o gęstości oraz wymiarach równych lub większych od konstrukcji mocujących użytych podczas testów.

Certyfikat zgodności CE z PN-EN15650:2010

* Szczelność ogniowa E, izolacyjność ogniowa I, odporność ogniowa 240 minut.
* Klapa o działaniu samoczynnym
* Mechanizm sterujący w całości na zewnątrz ściany
* Możliwość wymiany bezpiecznika topikowego bez rozpinania kanału
* Możliwość testowania
* Montaż w stropie lub w ścianie o konstrukcji lekkiej lub murowanej
* Szczelność zgodna z normą europejską EN 1751, klasa B
* Temperatura zadziałania 72°C

CU4

Zasada działania

W czasie normalnej pracy przegroda odcinająca jest ustawiona w pozycji otwartej. Jeżeli temperatura przekracza 72°C spoiwo bezpiecznika topikowego mięknie i mechanizm napędowy zamyka klapę. Klapa uzyskuje szczelność dymową. Wraz ze wzrostem temperatury tworzywo termo-pęczniejące dodatkowo uszczelnia połączenia. Obudowa klapy wykonana jest ze stali ocynowanej.

Klapa może być wyposażona w różnego rodzaju mechanizmy napędowe napędzane sprężyną lub silnikiem. Klapa może być wyposażona w wyłącznik krańcowy FCU.


Mechanizmy sterujące


Klapa przeciwpożarowa CU4 może być wyposażona w mechanizm CFTH. Jest to mechanizm sprężynowy wyposażony w bezpiecznik topikowy. Mechanizm jest naciągany ręcznie podczas otwierania klapy. Umożliwia testowanie działania klapy oraz wymianę elementu topikowego bez konieczności rozpinania kanałów.

Alternatywę stanowi siłownik BLFT lub BFT (w zależności od wielkości) firmy Belimo. Jest to mechanizm wyposażony w silnik, sprężynę zwrotną oraz bezpiecznik termoelektryczny. Występuje w wersji 230 lub 24V. Mechanizm zamyka klapę po zaniku napięcia lub po przekroczeniu temperatury granicznej w kanale.

Kod produktu

kod produktu

* Dostępne wielkości (szer.[B ] x wys.[H]): od 200×200 do 1200×800 [mm]
* Dostępne wymiary boków: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 [mm]

Typy mechanizmów

* CFTH (mechanizm sprężynowy z bezpiecznikiem topikowym)XXX – w zależnośći od wybranej wersji mechanizmu napędowego:
* BLFT230 lub BFT230 (siłownik 230V ze sprężyną zwrotną i bezpiecznikiem termoelektrycznym)
* BLFT24 lub BFT24 (siłownik 24V ze sprężyną zwrotną i bezpiecznikiem termoelektrycznym)

Wymiary

Wymiary
Wymiary

Wymiary
Wymiary