Firma Danfoss została poproszona o dostarczenie pomp wysokociśnieniowych przez Condair. Spowodowane było to bezpośrednim wyborem Condair przez Facebook, aby dostarczyła system bezpośredniego chłodzenia i nawilżania do dużego centrum danych w Lulea na północy Szwecji.

26 pomp PAHT firmy Danfoss schładzają pierwsze europejskie centrum danych Facebooka.
Pompy nie tylko muszą rozprowadzać do 13 000 litrów wody na godzinę ale muszą też robić to z zerowym ryzykiem zanieczyszczenia olejem tak aby zachować idealną higienę w centrum danych o 28 000 m2.

Wyzwanie: Pompa 13 000 litrów wody demineralizowanej na godzinę przy wysokim ciśnieniu bez użycia produktów który do smarowania wykorzystują olej.


condairWiększość pomp wykorzystuje do smarowania olej dzięki któremu ruchome części działają sprawnie. W większości przypadków smarowanie olejem nie jest problemem: Ryzyko zanieczyszczenia olejem z dobrze wykonanych pomp jest niskie, a nawet jak jest jakiś mały ubytek oleju, skutki niewielkiego wycieku są minimalne.

W zaawansowanych systemach bezpośredniego chłodzenia i nawilżania jednak jest inaczej. Nawet znikome ilości rozpylonych kropel oleju mogą być wystarczające, aby przechylić szalę pomiędzy „czyste” i „nieczyste” i stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników, z trudem zdobytego certyfikatu ISO 22000, jak również całego modelu biznesowego.

Można powiedzieć że założyliśmy farmę na pompy Danfoss PAHT” wyjaśnia Marianne Jager, dyrektor naczelny Condair w Danii.

„Istnieje wiele innych firm, które dostarczają adiabatyczne systemy chłodzenia i nawilżania dla centrów danych, ale my nie jesteśmy jak nasza konkurencja. Pracujemy w placówkach opieki zdrowotnej, jak i przetwórstwa żywności, produkcji, danych i innych gałęzi przemysłu. Nisza w której chcemy dominować charakteryzuje się zerowym zanieczyszczeniem – nie niskim zanieczyszczeniem. Dla legionelli i innych patogenów unoszących się w powietrzu nie ma nic lepszego niż trochę nawozu na bazie oleju do proliferacji, a to jest ostatnia rzecz jaka jest potrzebna w procesie obróbki powietrza. Możemy konkurować dzięki możliwości zapewnienia wolnej od zanieczyszczeń wilgoci, a pompy Danfoss są podstawą naszej strategii konkurencyjnej”.
Zapoznaj się z całym artykułem ->> TUTAJ