SonErgo Maciej Płokarz

Smukalska 137
85-485 Bydgoszcz