Sofiabolt Sp. z o.o. | wentylacja.com.pl 

Sofiabolt Sp. z o.o.

Konstancinska 3a/45
02-942 Warszawa
Elementy złącze ze stali węglowej, A2 i A4, Tytan. Armatura przemysłowa,w/g PN-EN,ISO,DIN ,ASTM standardowe i rysunkowe. Atesty i certyfikaty producenta i pochodzenia produktu.
Kontakty handlowo -biznesowe -Bułgaria.
Języki: polski. bułgarski,macedoński,rosyjski
Obszar działania : Polska, UE.Dawne kraje ZSRR, Bałkany.