RT-Technik | wentylacja.com.pl 
RT-Technik - logo

RT-Technik

Obrzeżna 5F/55
02-691 Warszawa
Projektowanie systemów chłodzenia

Oferujemy kompletne przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej, uwzględniające wszystkie niezbędne etapy np. studium możliwości, szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego.

Zwracamy szczególną uwagę na energochłonność i konfrontujemy to z kosztami inwestycyjnymi.

Wspieramy klienta przy uruchomieniach i odbiorach.

1. Przemysłowe systemy chłodnicze i odzysku ciepła:
• Maszynownie chłodnicze
• Instalacje wody lodowej
• Instalacje glikolowe
• Instalacje freonowe
Dobór urządzeń t.j. pompy, agregaty chłodnicze, chłodnice wentylatorowe, stacje uzdatniania wody, armatura, rodzaj orurowania.
Aranżacja dwuwymiarowa oraz trójwymiarowa pomieszczeń maszynowni oraz tras orurowania – minimalizacja kosztów orurowania, koordynacja z innymi instalacjami.

2. Systemy wentylacji technologicznej:
• Technologie wentylacyjne hal produkcyjnych
• Specjalistyczne projektowanie wentylacji dla procesów spożywczych oraz chemicznych
Konfiguracja central wentylacyjnych, dobór źródeł zasilania - ciepło technologiczne, systemy chłodnicze; projektowanie (dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe) tras wentylacyjnych, międzybranżowa koordynacja instalacji.

3. Technologiczne systemy grzewcze:
• Systemy kotłowni wodnych
• Systemy grzewcze oleju termicznego
• Systemy zasilania parą technologiczną oraz odprowadzenia i uzdatniania kondensatu
Dobór urządzeń grzewczych (kotły, wytwornice pary) oraz pozostałych elementów (t.j. odwadniacze, odgazowywacze, wymienniki ciepła, separatory - osuszacze pary, przerywacze próżni, pompy kondensatu, zawory, filtry, dozowanie inhibitorów korozji).

4. Systemy próżni i gazów technologicznych:
• Dobór technologii
• Aranżacja instalacji

Doradztwo techniczne
1. Odbiory uruchomieniowe.
2. Odbiory – sprawdzenie układów przepływowych u producenta FAT.
3. Optymalizacja i ocena zgodności projektów.
4. Zarządzanie projektami w dziedzinie maszyn i technologii przepływowych.