P.T.SIGNAL - czujniki gazów | wentylacja.com.pl 

P.T.SIGNAL - czujniki gazów

Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot
P.T.SIGNAL - czujniki gazów, detektory wielogazowe, systemy detekcji gazów.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:
Detektory gazów - www.detektory.pl
Stacjonarne systemy detekcji gazów Polygard2 - www.msr-electronic.pl
Mierniki gazów, detektory wielogazowe - www.gasclip.pl
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności Leakshooter - www.leakshooter.pl
Systemy parkingowe - www.msr-traffic.pl

Oferujemy projekty systemów detekcji gazów, dobór czujników, montaż, serwis i kalibrację detektorów, doradztwo techniczne oraz szkolenia dla projektantów.

W naszej ofercie znajdują się m.in.:
Detektory wielogazowe dla ratownictwa i służb komunalnych
Czujniki amoniaku dla chłodnictwa
Detektory wodoru dla ładowalni
Czujniki tlenku węgla, LPG, CNG dla hal garażowych i stacji kontroli pojazdów (SKP)
Systemy detekcji i odcinania gazu dla kotłowni
Systemy bezpieczeństwa gazowego dla oczyszczalni ścieków
Czujniki gazów dla przemysłu