projektant | wentylacja.com.pl 

projektant

Rozłogi 12/93
01-310 Warszawa
W pracy
zawodowej zajmuje > się głównie sporządzaniem > projektów
instalacji wentylacji > mechanicznej w tym wentylacji >
oddymiające, opracowuje również > instalacje z zakresu ogrzewania
i> klimatyzacji także przy wykorzystaniu> >> pomp ciepła .
Budynki> przy których było mi dane pracować to : > mieszkalne
wielorodzinne> , reprezentacyjne wille , biurowe z elementami >
powierzchni> handlowych i usługowych oraz przemysłowe