P.P.H.U. "KLIWENT" Sp. z o.o.

Małęczyńska 18
26-600 Radom
Jesteśmy firmą prywatną, działającą na rynku od 1991 r. Realizujemy produkcję przewodów i kształtek wentylacyjnych. Wykonujemy projekty, realizujemy montaże oraz prowadzimy serwis instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Nasze wyroby i usługi cechuje najwyższy, światowy poziom rozwiązań technicznych w oparciu o najnowocześniejsze technologie automatyki produkcyjnej i instalacyjnej.
Wszystkie produkowane wyroby, jak również wykonywane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane i przepisów technicznych oraz są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.
P.P.H.U. "KLIWENT" Sp. z o.o. zalicza się do czołówki firm realizujących produkcję wyrobów oraz wykonujących usługi w dziedzinie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Polsce.
Jesteśmy jednym z największych producentów i wykonawców instalacji wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Współpracujemy z wszystkimi polskimi i zagranicznymi producentami wyrobów branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
Prowadzimy sprzedaż wyrobów i usług w siedzibie firmy w Radomiu.
Doskonalenie naszej działalności opieramy na:
• prowadzeniu marketingu – w celu spełnienia oczekiwania klientów i ich zadowolenia
• śledzeniu innowacji – wyroby konkurencyjne, wynalazki, postęp techniczny
• zaangażowaniu i kompetencjach personelu o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
• zaprojektowaniu i eksploatacji Systemu Zarządzania Jakością wg PN - EN ISO 9601:2008, równoważnego z Zarządzaniem Firmą
Corocznie ustalamy strategiczne cele dotyczące jakości w zakresie:
• osiągania zysku zapewniającego rozwój
• specjalizacji w projektowaniu, montażu i produkcji
• Naszą działalność prowadzimy z zachowaniem równowagi interesów klientów, pracowników, środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.