PaNELTECH Sp. z o.o. | wentylacja.com.pl 
PaNELTECH Sp. z o.o. - logo

PaNELTECH Sp. z o.o.

Michałkowicka 24
41-508 Chorzów
Paneltech to producent komór chłodniczych oraz generalny wykonawca chłodni i innych obiektów halowych o przeznaczeniu produkcyjnym, inwentarskim, magazynowym, handlowym i usługowym. Wykonujemy obiekty chłodnicze w oparciu w produkowane przez nas płyty warstwowe oraz drzwi chłodnicze, mroźnicze i gazoszczelne.
Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy Paneltech posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Laboratorium obok wykonywanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy wykonuje pomiary skuteczności wentylacji, a także oceny oddziaływania na środowisko zakładów istniejących i projektowanych, ekspertyzy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i odpadami oraz współudział w pomiarach emisji hałasu i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.