Eurotanks Sp. z o.o.

ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
Produkcja schładzalników do mleka